ADM Ethanol Facility

Ecolab bidrar till vattenbesparingar på 6,1 miljoner gallon på ADM:s etanolanläggning

Totalt värde på 1,6 M USD

ADM logo

Insikter

ADM är en global ledare inom människo- och djurnäring och världens främsta företag inom framställning och bearbetning av jordbruksprodukter. Företaget brinner för god affärspraxis, framåtsträvande lösningar och genomtänkta åtgärder som gör positiv skillnad.

Dess verksamhetsmål, Strive 35, syftar till att markant minska växthusgasutsläppen samt energi- och vattenförbrukningen senast 2035. För att uppnå detta söker företaget lösningar som kan hjälpa det att uppfylla sina hållbarhetsmål.

Åtgärder

En ADM-anläggning i Columbus, Nebraska, som tillverkar det växtbaserade biobränslet etanol av fermenterad majs ville hitta en bättre process för att avlägsna ansamlad biofilm. Biofilm som inte avlägsnas korrekt kan påverka etanolproduktionen och slutprodukten på ett negativt sätt.

ADM:s långvariga samarbetspartner, Ecolab, genomförde en bedömning för att fastställa den bakomliggande orsaken till biofilmen. Sedan föreslog de en lösning – Ecolabs CIP-program (Clean-in-Place), som är utformat för att minska negativa biprodukter av fermentering som kan påverka både mängden etanol som produceras och produktens kvalitet.

Tillsammans med CIP-programmet implementerade anläggningen Trimeta™ Shield, ett innovativt rengörings- och sköljmedel som bidrar till att rengöra och återställa utrustningens effektivitet för etanoltillverkare, tillsammans med en rengöringsprodukt med lågt pH-värde. Dessa lösningar ersatte natriumhydroxid, ett frätande rengöringsmedel som anläggningen använde tidigare.

Corn in an ADM Ethanol Facility

Resultat

Ecolabs CIP-teknik och tillhörande kemikalier gav jämnare fermentering samt ökade systemprestandan och tillförlitligheten. Även produktiviteten ökade i och med att kemikalieanvändningen minskades.

Bättre rengöring och mer effektivt avlägsnande av biofilm ledde även till stora minskningar såväl i vatten- och energiförbrukningen som växthusgasutsläppen – fördelar som hjälper ADM att både uppnå målen i Strive 35 och sitt fortsatta åtagande om att skapa en starkare och bättre värld.

Lösningar i fokus


Resultaten i den här fallstudien är specifika för just den här kunden och kan variera för andra kunder baserat på faktorer och förhållanden i verksamheten.


Relaterade framgångshistorier

Vi samarbetar med kunder för att lösa deras största utmaningar.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade berättelser hittades