1. Hem
  2. Användbara tips om norovirus

Norovirus: nyheter, sanningar och vad du bör göra

Norovirus Bug

Norovirus är ett mycket smittsamt virus som kan leda till inflammation i matsmältningssystemet. Norovirus kallas ibland ”matförgiftning” eller ”maginfluensa”. Även om det kan orsaka matförgiftning så orsakas det inte av influensaviruset.
 
WHO rapporterar att norovirus är en av de ledande orsakerna till livsmedelsburna sjukdomsutbrott både globalt och i Europa.1.   
 
Människor med norovirus uppvisar ofta symptom som illamående, regelbundna och våldsamma kräkningar, ont i magen och/eller diarré. Andra symptom omfattar låg feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Sjukdomen kan bryta ut redan 12 timmar efter att man exponerats, men det tar oftast mellan 24 och 48 timmar efter att man fått i sig viruset. Sjukdomen pågår oftast i en till två dagar och normalt återhämtar man sig utan problem, förutsatt att man inte blir uttorkad till följd av sjukdomen. Mycket unga och äldre personer samt personer med nedsatt immunförsvar löper större risk för detta.
 
Norovirus kan överföras genom att man äter kontaminerad mat eller dricker kontaminerat vatten, vidrör smittade personer, kontaminerade föremål eller ytor, eller till och med genom att man andas in luftburna viruspartiklar. Viruset är svårt att ta död på och kan överleva på ytor och redskap i flera veckor, vilket sedan kan leda till nya infektioner eller nya utbrott.
 
Enligt ECDC kan många olika livsmedel kopplas till norovirusutbrott. Hallon och ostron har orsakat flera nationella och internationella utbrott. I grund och botten kan alla livsmedel kontamineras om de hanteras av en smittad person eller sköljs eller fuktas med kontaminerat vatten. Norovirusinfektioner sprider sig mycket snabbt från person till person på platser som hotell, sjukhus, skolor, förskolor och äldreboenden. Flera utbrott har inträffat på kryssningsfartyg, vilket är en perfekt, sluten plats där infektionen kan sprida sig.2.   
 
Norovirus har stor inverkan på företag. Det finns betydande risk för såväl personalbrist som sänkt produktivitet och produktion, för att inte nämna den stora belastningen och kostnaden för sjukvården och socialtjänsten. Som tur är finns det flera viktiga åtgärder som företag kan vidta för att minska risken för ett norovirusutbrott. Här är våra tips på hur du minskar risken för att sprida norovirus:

  • Stanna hemma när du är sjuk och i minst tre dagar efter att du blivit frisk

Det främsta sättet att kontrollera norovirus är att sjuka människor håller sig borta från livsmedels- och logimiljöer. Personer som hanterar livsmedel och nyligen har återhämtat sig från en sjukdom som orsakats av norovirus bör få uppgifter som inte omfattar kontakt med livsmedel.

  • Rengör och desinficera ytor

Rengör och desinficera hårda kontaktytor, speciellt sådana som hanteras regelbundet, med hjälp av produkter som är effektiva mot norovirus och som registrerats hos BPR.

  • Diska porslin och bestick noga

Diska porslin, glas och bestick noga. Det bidrar till att förhindra att bakterier sprider sig, speciellt då viruset kan överleva på ytor och redskap i flera veckor.

  • Undvik andra som är sjuka

Begränsa kontakten med andra som är sjuka då noroviruset är mycket smittsamt och kan överföras genom att man vidrör smittade personer, kontaminerade föremål eller ytor, eller till och med genom att man andas in luftburna viruspartiklar.

  • Tvätta händerna ofta

Handhygien är avgörande för att bidra till att förhindra och kontrollera virusutbrott. Detta är det främsta sättet viruset överförs på och man måste vara otroligt noga. Att tvätta händerna noga och ofta är det bästa sättet att kontrollera viruset. Se till att använda produkter som är effektiva mot norovirus och som registrerats hos BPR.

  • Hantering av livsmedel

Personer som hanterar livsmedel och arbetar i restaurang och storkök måste vara medvetna om risken för norovirus hos vissa typer av livsmedel.

 

Om du vill ladda ner vårt senaste material om noroviruset och mer information om hur Ecolab kan hjälpa er att förbereda er för ett eventuellt norovirusutbrott kan du besöka vår  webbplats.   

Du hittar även mer information  via  webbplatsen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).   

 

Källor:

1WHO uppskattar den globala bördan som livsmedelsburna sjukdomar innebär. 2015.

2Källa: https://ecdc.europa.eu/en/norovirus-infection/facts

Dela

Om författaren

Ruth Petran

Ruth Petran

Vice VD för forskning, utveckling och ingenjörsskap, livsmedelssäkerhet och folkhälsa

Relaterade artiklar

Norovirus Factsheet
NOROVIRUSRESURSER

Klicka här för att ladda ner vårt senaste material om noroviruset och mer information om hur Ecolab kan hjälpa dig och ditt företag att förbereda er för ett eventuellt novovirusutbrott och minimera exponeringen.