1. Hem
 2. Bästa tipsen inför influensasäsongen

De bästa tipsen för att hålla sig frisk under influensasäsongen

Tips för att bekämpa influensan i hemmet och på jobbet

Woman blowing her nose

Säsongsinfluensa är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar andningsorganen och oftast överförs från en infekterad person till en annan eller via kontakt med ytor som kontaminerats med influensaviruset. De som drabbas av influensa upplever ofta feber, hosta, ont i halsen, rinnande eller täppt näsa, värk i musklerna eller kroppen, huvudvärk och trötthet. Säsongsinfluensan kan ha en betydande inverkan på både folkhälsan och företag.

I Europa återkommer influensasäsongen varje vinter, normalt mellan november och slutet av april. Vilken inverkan säsongsinfluensan får kan variera från år till år. Nu när vi åter närmar oss en influensasäsong är det dags för både familjer och företag att vidta åtgärder för att förebygga smittspridning och skydda sig mot influensa.

Folkhälsomyndigheterna har visserligen svårt att förutse hur svår den kommande influensasäsongen kommer att bli, men ca tio till trettio procent av Europas befolkning insjuknar varje år. Hundratusentals människor hamnar på sjukhus och 15 000–70 000 invånare i Europa dör varje år till följd av influensa eller komplikationer av sjukdomen. Äldre människor, små barn och personer med kroniska sjukdomar löper störst risk, men vem som helst kan drabbas. Hur många dödsfall som orsakas av influensa beror på hur svår sjukdomen är under en given säsong.

Influensa har även en stor inverkan på företag. Det finns betydande risk för såväl personalbrist som sänkt produktivitet och produktion, för att inte nämna den stora belastningen och kostnaden för sjukvården och socialtjänsten. Lyckligtvis finns det ett antal viktiga åtgärder som företag och familjer kan vidta för att minska risken att drabbas. Här är våra bästa tips på hur du kan minska risken att säsongsinfluensan sprids:

 • Tvätta händerna ofta

 Korrekt handhygien/handtvätt är väldigt viktigt för att förhindra influensakontaminering. Korrekt handtvätt bidrar till att avlägsna bakterier, virus och andra patogener, så att de inte kan spridas till andra. EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) rekommenderar följande:

 • Händerna ska tvättas noggrant med tvål och vatten.
 • Efter tvätt med tvål och vatten torkas händerna noggrant med pappershanddukar för engångsbruk. Handtvättsrutinen, inklusive torkning, ska pågå i minst 40–60 sekunder vid varje tillfälle.
 • Alkoholbaserade handdesinfektionsmedel minskar förekomsten av influensavirus på kontaminerade händer. I situationer då det inte är möjligt att tvätta händerna kan alkoholbaserade handdesinfektionsmedel vara ett alternativ.
 • Undvik sjuka personer och stanna hemma om du blir sjuk

För att influensa ska kunna smitta måste viruset förflytta sig från en infekterad person till någon annan, som då också kan infekteras. Människor som har infekterats med influensavirus smittar i minst en dag innan de uppvisar symptom, och i upp till sju dagar efter de första symptomen uppstod. Du kan minska risken för smittspridning genom sociala kontakter genom att undvika andra människor som är sjuka och stanna hemma om du själv blir sjuk.

 • Rengör och desinficera ytor

Influensavirus kan överleva i upp till 48 timmar på ytor av rostfritt stål och plast, och upp till 12 timmar på tyg, papper eller näsdukar. Noggrann rengöring och desinficering kan minimera risken att individer smittas av viruset från en kontaminerad yta. Rengör, desinficera och skydda din miljö genom att:

 • avlägsna all synlig smuts från en yta innan den desinficeras. Vid rengöring och desinficering ska du arbeta uppifrån och ner och från renare till smutsigare ytor
 • blöt ytan ordentligt med ett BPD-registrerat desinfektionsmedel som skyddar mot influensa A och följ anvisningarna på etiketten
 • desinficera regelbundet hårda ytor som ofta vidrörs, inklusive bord, stolar, strömbrytare, dörrhandtag och toalettutrymmen
 • var särskilt noggrann med ytor som ofta vidrörs i utrymmen där livsmedel förbereds samt i hygienutrymmen, inklusive strömbrytare, kranar, spolanordningar på toalettstolar, dörrhandtag och ledstänger.
 • Vaccinera dig mot influensa

Två sätt som rekommenderas av Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för att förhindra spridningen av influensabakterier är att vaccinera sig och att ta antivirusmedicin som skrivits ut av läkare. Influencavaccinet är en av de mest effektiva metoderna att skydda sig mot säsongsinfluensa.

 • Håll för munnen och näsan när du nyser

Du kan hjälpa andra genom att hosta eller nysa i armbågsvecket eller en näsduk. Om du har säsongsinfluensa och låter bli att täcka näsan eller munnen kan du smitta en eller flera personer på upp till två meters avstånd.

 • Diska bestick och porslin noggrant

Bestick, tallrikar och glas bör diskas noggrant, antingen i en diskmaskin eller för hand med vatten och diskmedel.

 

För att ladda ner våra senaste material om influensa och ytterligare information om hur Ecolab kan hjälpa dig och ditt företag att förbereda er inför den kommande influensasäsongen och minimera smittrisken besök vår webbplats.

 

Källor:

ECDC. Faktablad om säsongsinfluensa. Hämtat från https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet

ECDC. Personliga skyddsåtgärder (icke-farmaceutiska) för att minska risken för att drabbas av eller överföra mänsklig influensa. Hämtat från https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/prevention-and-control/personal-protective-measures

CDC. Hur man rengör och desinficerar skolor för att bidra till att sakta ner spridningen av influensa. Hämtat från https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm

CDC. Förebyggande åtgärder. Hämtat från https://www.cdc.gov/flu/consumer/prevention.htm

Dela

Om författaren

John_Hanlin

John Hanlin

VD, Global Public Health

Relaterade artiklar

Image of Ecolab's Seasonal Flu Posters
Information om influensa

Klicka här för att ladda ner vårt senaste material om influensa och information om hur Ecolab kan hjälpa dig och företaget att förbereda er inför den kommande influensasäsongen och minimera exponeringen.