Skydd för våra medarbetare och kunder under COVID-19-pandemin

Ecolab associates assemble products for customers

Att begränsa spridningen av COVID-19 är oerhört viktigt för samhällen, företag och myndigheter jorden runt. Vi på Ecolab fokuserar på att göra vår del för att platta till kurvan och begränsa spridningen av den här sjukdomen genom att tillhandahålla lösningar och expertis som skyddar viktiga medarbetare i vår verksamhet – och i er.

För oss innebär det att bidra till att sjukhus förblir säkra och rena vårdinrättningar. Det innebär att möjliggöra verksamhet på anläggningar där man tillverkar mediciner som kan rädda liv eller livsmedels- och dryckesprodukter som behövs för att hålla butikshyllorna fulla. Och det innebär att stötta den kritiska infrastruktur som vi alla är beroende av – från datacentraler till kraftverk och vattenbehandlingsanläggningar.

Och trots den folkhälsokris vi står inför fortsätter vi med det här arbetet – från våra hem, eller ett labb, ett kontor, en tillverkningsanläggning eller kundanläggning – för att säkerställa att våra kunder får de produkter, tjänster och den expertis de behöver.

Mer än 1,5 miljarder människor ombeds nu att stanna hemma och vi vidtar åtgärder för att skydda våra samarbetspartner och er verksamhet. Vi har även vidtagit en rad ytterligare åtgärder för att skydda våra medarbetare och kunder under den här pandemin.

Skydd för vårt team

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är vår främsta prioritering och avgörande för vår förmåga att stötta våra kunder och de som arbetar i främsta ledet, med att bekämpa denna globala pandemi. För att skydda våra medarbetare och deras familjer har vi infört strikta protokoll, som vägleder våra beslut i samband med att vi betjänar våra kunder, samt förstärkta säkerhetsrutiner, som korrekt handtvätt och social distansering.

Där coronaviruset är ett aktivt problem kräver vi att alla medarbetare som kan arbeta hemifrån gör det. De som själva anser att de tillhör en riskgrupp enligt definitionen från CDC måste också arbeta hemifrån. Vi har tydliga och strikta protokoll vad gäller exponering för COVID-19. Om en medarbetare har kommit i kontakt med en infekterad person, även om de inte har några symtom, måste de försätta sig i isolering i 14 dagar och får inte komma tillbaka till arbetet förrän de är symtomfria. 

Säkert arbete på plats

Vissa arbetsuppgifter kräver att medarbetarna är på plats och tillhandahåller nödvändiga tjänster på kundanläggningar eller någon av våra egna anläggningar. För att skydda dessa medarbetare har vi ökat frekvensen och noggrannheten i rengörings- och hygienprotokollen på våra anläggningar och även vidtagit andra åtgärder, som att stänga vissa gemensamma utrymmen. Vi arbetar för att skapa maximalt socialt avstånd och minska individuella och kollektiva risker. Och vi har arbetat för att tillhandahålla munskydd för alla medarbetare som arbetar på våra tillverkningsanläggningar, för att minska smittrisken. För att säkerställa att våra medarbetare inte känner sig tvingade att gå till jobbet när de inte mår bra har vi utökat våra sjukvårdsförmåner och sjukdagar och även implementerat ett lönegarantiprogram för de medarbetare vars lön skulle påverkas markant av pandemin på grund av minskad kundefterfrågan på våra produkter och tjänster.

För sälj- och serviceanställda som arbetar på fältet och utför service hos nödvändiga verksamheter utvecklar vi mer specifika säkerhetsriktlinjer och arbetsplaner som hjälper dem att hålla sig trygga och som skyddar kundens verksamhet. För att åstadkomma detta kontaktar vi både deras chefer och vår avdelning för säkerhet, hälsa och miljö innan vi arbetar i utrymmen eller på platser som försatts i karantän, vi följer riktlinjer och kundprotokoll vad gäller användningen av personlig skyddsutrustning och har infört förbud mot resor mellan länder och begränsat antalet inrikesresor. Medarbetarna har även rätt att när som helst sluta arbeta om de känner sig osäkra i arbetsförhållandena.

Att möta akuta behov på ett säkert sätt

Genom att ta hand om våra medarbetrare säkerställer vi att vi kan betjäna våra kunder. Och oavsett vilken sektor våra kunder arbetar inom vet vi att de kan lita på våra produkter och vår expertis, så att deras medarbetare kan göra sina jobb.

Vi vet att vi just nu har ett oerhört viktigt ansvar att leverera de produkter våra kunder behöver för att hålla igång kritiska verksamheter. Men vi vet även att vi måste agera på ett sätt som håller våra medarbetare och kunder så säkra som möjligt.

Vi känner oss säkra på att de åtgärder vi har vidtagit fram till idag har varit effektiva, och vi fortsätter att övervaka och justera dem efter behov. Vi fortsätter även att arbeta sida vid sida med våra kunder som en betrodd partner som stöttar dem. Detta är verkligen en svår tid. Och precis som vi har gjort tidigare kommer vi att klara av denna nya utmaning tillsammans.  

Om du vill läsa mer om hur du kan skydda dina medarbetare och kunder kan du besöka vår webbsida med Ecolabs vägledning och expertis för att bekämpa viruset.

Om författaren

Doug Baker headshot

Douglas Baker

Styrelseordförande

Relaterade artiklar

Visa alla artiklar