Därför är hygien vägen ut ur pandemin

Mother pouring hand sanitizer on her daughter's hands

Större delen av Europa öppnar nu upp för både arbete och fritid. En växande trygghetskänsla får människor i hela regionen att sänka garden och många börjar tröttna på att följa regler om social distansering och hygien. Men för att vi ska kunna utplåna den här sjukdomen är det viktigt att vi inte överger vårt engagemang i att hålla en hög hygienisk standard.  


SARS-CoV-2-pandemin har tydliggjort de styrkor och svagheter som finns på vår arbetsmarknad och i våra finans- och sjukvårdssystem.


Vår oförmåga att öka tillgången på personlig skyddsutrustning visade sig genast.  Bristen på vårdplatser, skyddsutrustning och medicinsk utrustning fick en negativ effekt på omvårdnaden av allvarligt sjuka patienter i de svårast drabbade länderna, inklusive Frankrike, Spanien och Italien. Toppen är nu förbi i Europa och svårigheterna har fört länderna närmare varandra. Som del av en samordnad insats har Europakommissionen inrättat en coronafond på 9,4 miljarder euro för att öka beredskapen och bygga upp ett tillräckligt stort lager av nödvändiga produkter för att skydda sjukvårdssystemen mot underskott.1


Coronaviruset sprider sig fortfarande i befolkningen, om än i lägre grad, och kluster uppstår i samband med att man lättar på restriktionerna i Europa. Vi kan inte ta för givet att de extraordinära åtgärder som infördes medan vi isolerade oss kommer att fortsätta när vi återgår till det normala.  Dr Andrea Ammon, direktör på EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) och Dr Hans Kluge, direktör för Världshälsoorganisationens Europa-region, har båda utfärdat varningar om att Europa måste förbereda sig för en andra våg. Bibehållet fokus på en högre hygienstandard är det säkraste och mest hållbara sättet att ta oss ur den här pandemin och tillbaka till ekonomisk tillväxt när vi påbörjar vår resa mot det nya normala.


Och det nya normala är i princip här.  De flesta europeiska länder har öppnat igen, restaurangerna välkomnar åter gäster och sociala tillställningar hålls i sommarvärmen. Opentable, en global bokningsplattform för restauranger, visar en kraftig återhämtning, där bokningsnivåerna i Tyskland den 28 juni 2020 var högre än föregående år2


Men hoppfulla signaler från restaurangbranschen får inte leda till nonchalans. Människor kommer att glömma bort att hålla avstånd till andra och övriga säkerhetsåtgärder när minnet av nedstängningen bleknar allt mer, vilket kan leda till en andra våg. En studie från den franska folkhälsomyndigheten som publicerades i maj 29 visar att efterlevnaden av de fyra hygienregler som rekommenderas av WHO, inklusive regelbunden handtvätt och att täcka för munnen och näsan när man hostar eller nyser, redan hade minskat med nästan 10 % sedan slutet av mars3. Fortlöpande utbildningskampanjer om vikten av handtvätt, rengöring och desinfektion kan bidra till att sänka den här risken medan vi väntar på ett vaccin. 


Pandemin har fått desinfektion och hygien, normalt en "bakgrundsaktivitet", att hamna i rampljuset. I början av pandemin ökade efterfrågan på desinficeringsmedel för händer och ytor exponentiellt och tog branschen på sängen. Vårt företag har till exempel sjudubblat kapaciteten i vår europeiska leverantörskedja för att möta den ökade renlighetsstandard som allmänheten förväntar sig när olika branscher lämnar nedstängningen bakom sig.


Den här efterfrågan kommer inte att avta inom överskådlig framtid. Och det ska den inte göra heller. Den ökade hand- och vårdhygienen under pandemin har redan fått positiva efterverkningar. Bättre hygienåtgärder leder omedelbart till färre vårdrelaterade infektioner och minskad användning av antibiotika. Enligt en ny artikel från Global Hygiene Council som publicerats i American Journal of Infection Control kan hygien i hemmet och samhället bidra till att minska antalet dödsfall orsakade av antimikrobiell resistens med hundratusentals fall per år.


Vi behövde den här väckarklockan. Efterlevnaden av handhygienregler har alltid varit ett problem, särskilt inom sjukvården. Studier har visat att bara 38,7 % av vårdpersonalen tvättar sina händer tillräckligt ofta och tillräckligt noggrant4. När viruset spreds över Europa insåg många enskilda personer vikten av att helt enkelt tvätta händerna med tvål och vatten, eller gnida in dem med handsprit. 


Det är upp till oss alla att upprätthålla hygienvanorna och fortsätta hålla våra händer och ytor rena, för att förhindra ett nytt virusutbrott. Befolkningen måste fortlöpande informeras om vikten av god personlig hygien, medan företag måste visa att man agerar så hygieniskt och säkert som möjligt.  Synliga bevis på hygienåtgärder hjälper alla att känna sig tryggare och friskare, till exempel när anställda smörjer händerna med handsprit eller en kund ser servitrisen eller butiksbiträdet rengöra en yta. Tre fjärdedelar av alla som besvarade en enkät i Storbritannien sa att god hygien kommer att ha en större inverkan på deras beslut om att besöka en viss restaurang än före nedstängningen5. Det är oerhört viktigt för vårdinrättningar som fortsätter ta hand om patienter och forskningsanläggningar som arbetar hårt för att utveckla ett vaccin. Det är också nödvändigt för produktionen av säkra livsmedel och tillgången på rent vatten. 


Vi behöver gemensamma, samordnade insatser för att skydda vår livsstil. Hygien erbjuder en säker och hållbar väg ut ur pandemin och in i en renare och hälsosammare framtid. 


 


-------------------------------------------------------


(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_965

(2) https://www.opentable.com/state-of-industry

(3) https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie#block-242830

(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5668933/#R11 Allegranzi B, Gayet-Ageron A, Damani N, Bengaly L, McLaws ML, Moro ML, Memish Z, Urroz O, Richet H, Storr J, et al. Global implementation of WHO's multimodal strategy for improvement of hand hygiene: a quasi-experimental study. Lancet Infect Dis. 2013;13:843–851.

(5) https://www.foodsafetynews.com/2020/05/survey-finds-hygiene-focus-when-eating-out-after-covid-19-lockdown/

Om författaren

Sam de Boo, EVP & President Western Europe, Ecolab

Vice VD & direktör för Ecolab, Västeuropa

Relaterade artiklar