Vad är biofilm?

Images to support Biofilm launch

Biofilm definieras som ett komplicerat aggregat av bakterier och andra mikroorganismer som fäster vid en yta. Mikroorganismerna i en biofilm genomgår ofta morfologiska och metaboliska förändringar, vilket hjälper dem att överleva i en ogästvänlig miljö.*

* Costerton et al, 1995. Ann Rev. Microbiol. 49: 711-745
Shi and Zhu, 2009. Trends in Food Sci. and Technol. 20: 407-413

 

Relaterade artiklar

Hur biofilm bildas och sprider sig

Efter normal rengöring kan biofilmer bildas. Dessa kan innehålla patogena mikroorganismer eller nedbrytande bakterier som kontaminerar produkterna. Biofilmer kan finnas även på ytor som ser rena ut och det är viktigt att använda rätt lösningar för att hålla dina produkter säkra.

Images to support Biofilm launch
Bakterieplankton samlas och fäster vid ytor.
Images to support Biofilm launch

Bakterierna binder vid ytorna och bildar en mikrokoloni där mikroorganismer kan leva.

Images to support Biofilm launch

Organismer kan lämna biofilmen och bilda nya biofilmsamhällen.

Images to support Biofilm launch

Biofilm i livsmedels- och dryckestillverkning: ett hot mot produktkvaliteten

Biofilmer är ett vanligt problem inom framställningen av mat och dryck, och kan påverka såväl livsmedelssäkerheten som produktkvaliteten. Lär dig att identifiera varningssignalerna för biofilmer med hjälp av analys, sensorisk bedömning och produktindikatorer.
”Om biofilmer inte avdödas under rengörings- och steriliseringsprocessen får bakterier och organismer ett ”försprång” och kan växa, vilket innebär att gränsvärdena för mikroorganismer överskrids snabbare i livsmedelstillverkningen. Biofilmer är en av flera utmaningar som rör mikroorganismer och kan hanteras med hjälp av Synergex rengörings- och desinfektionsmedel. Synergex har en patenterad sammansättning som bidrar till att minska variationen i den dagliga verksamheten och främjar säkerhetsgarantier.” – Jesse Hines, teknisk kontoprogramansvarig på Ecolab Food and Beverage.
Imagery to support Synergex Webpage update

Synergex: första försvarslinjen mot biofilmer

Synergex är det enda sköljfria rengörings- och desinfektionsmedlet som enligt bekräftelse från EPA kan penetrera och döda biofilmer på ytor som kommer i kontakt med livsmedel – vilket hjälper dig att öka livsmedelssäkerheten och produktkvaliteten på ett mätbart sätt. Biofilmer på ytor som kommer i kontakt med livsmedel har länge varit ett problem inom mat- och dryckesindustrin. 

Vetenskapen bakom Synergex

Se hur Synergex penetrerar och dödar biofilmer på hårda, icke-porösa ytor som kommer i kontakt med livsmedel – och bidrar till att skydda produktkvaliteten och öka livsmedelssäkerheten.

Images to support Biofilm launch

EPA har bekräftat att Synergex™ dödar biofilm på ytor som kommer i kontakt med livsmedel

Det var oerhört viktigt att få bekräftelse på att Synergex dödar biofilmer på ytor som kommer i kontakt med livsmedel. Eftersom ingen godkänd testmetod fanns tillgänglig samarbetade Ecolab med EPA för att ta fram en metod för testning av biofilm på ytor som kommer i kontakt med livsmedel. Läs mer om hur testet togs fram och hur Synergex presterade.