Alla handdesinfektionsmedel är inte likvärdiga

Så kan du avgöra vilka handhygienlösningar som säkert och effektivt dödar viruset som orsakar COVID-19

Decode the bottle

Allt eftersom COVID-19-pandemin fortsätter finns en växande lista med produktskillnader kopplat till kampen mot spridningen av sjukdomen. Studier visar att handdesinfektionslösningar är en kritisk del i att förhindra spridningen av sjukdomen. Men alla dessa produkter är inte likvärdiga. I takt med att föreskrifterna skärps och allt fler företag introducerar produkter är det viktigt att veta vad man ska leta efter. Läs mer om hur du kan identifiera säkra och effektiva lösningar här.

Under pandemins första våg i Europa tog tillverkare av desinfektionsmedel itu med det ökade behovet av alkoholbaserade handrengöringsmedel. För att hantera ökad efterfrågan och öka tillförseln godkände medlemsstater nödtillstånd som tillåter att nya tillverkare snabbt kommer in på marknaden under en klausul i artikel 55 i EU:s förordning om biocidprodukter (BPR)1. Vissa av lösningarna som blev resultatet av detta omfattades dock inte av de vanliga juridiska kraven som utformats för att säkerställa säkerhet, kvalitet och enhetlighet.2 Detta plötsliga inflöde av nya handvårdsprodukter på den europeiska marknaden skapade ett avgörande problem då många av lösningarna innehåller skadliga eller ineffektiva ingredienser. Det irländska skolsystemet uppmanades faktiskt att sluta använda 53 desinfektionsprodukter eftersom det inte gick att bekräfta registreringsstatusen3. Dessutom testade General Directorate for Competition Policy, Consumer Affairs and Fraud Control (DGCCRF) i Frankrike 180 handdesinfektionsmedel och upptäckte att 73 % av produkterna inte uppfyllde kraven4.

När nu den andra vågen orsakar kaos i regionen är företag fortsatt beroende av hygienlösningar för att hålla igång verksamheten och samtidigt skydda medarbetare och kunder. Idag finns en mängd olika tillgängliga produkter med olika kvalitetsnivåer. Enligt ECHA har 20 EU-medlemsstater rapporterat en ökning av handdesinfektionsmedel som inte uppfyller kraven på deras marknader sedan mars 20205. Från grannen till ett okänt märke på internet – det finns många olika nya tillverkare. Med så stor tillförsel uppstår många frågor hos konsumenter som försöker tolka vad som är säkert och effektivt. Vad innehåller dessa produkter? Är formulan effektiv? Är mina kunder och anställda säkra om de använder dem regelbundet?

Till att börja med är det viktigt att notera att många av dessa produkter har tagits fram med tidsbegränsade undantag – en lättnad i de normala kraven för produktauktorisering på max 180 dagar6. Dessa okonventionella tillverkare som kom in på marknaden under dessa juridiska undantag kanske inte vet att deras tillstånd nu har löpt ut. Tyvärr kan detta leda till att kunderna hamnar i knipa eller inte är medvetna om att de använder utgångna eller förbjudna produkter. Och mängden av denna typ av produkter växer på marknaden varje dag. I slutet av oktober hade tillstånden löpt ut för 112 produkter i enlighet med europeisk lagstiftning. I slutet av april 2021 kommer det vara ytterligare 434 – minst.

Nu är produktkvalitet, effektivitet och säkerhet viktigare än någonsin. Allmänhetens förtroende för de industripartner som tillverkar desinfektionsmedel är viktigt så att företag och sjukvårdsanläggningar tryggt kan få tillgång till kvalitetsprodukter som backas upp av starkt vetenskapligt och regulatoriskt stöd.7

Men hur kan du sålla bland alla produkter och säkerställa att just dina handhygienlösningar är säkra och effektiva?

  1. Läs produktetiketten innan användning. Handvårdsprodukter bör klassificeras under en av två förordningar: kosmetika eller biocid. Det lättaste sättet att se om din produkt är kosmetika eller biocid (eller inte har någon registrering) är att titta på etiketten. Det är stor skillnad på reglerna och förordningarna för att kvalificera en produkt som biocid jämfört med kosmetika. Kvalificering för kosmetika är lättare att få och kräver mindre strikta regler för tillverkarna.
  2. Känn till de virala registreringarna eller påståendena för din produkt. Konsumenter som letar efter en lösning som ska skydda mot specifika bakterier och virus letar efter en biocid. Handdesinfektionsmedel under biocidregistreringen lyder under strikt reglerade krav med data om bevisad effektivitet och säkerhet. För virusdödande handdesinfektionsmedel ska förpackningen uppfylla följande kriterier:  
Infographic on what a bottle of hand disinfectant must have or what you should watch out for.

Det finns många produkter på marknaden, men tänk på att du inte behöver kompromissa med hudvården för att produkten ska vara effektiv. De bästa handdesinfektionsmedlen skadar inte dina händer. Stora traditionella tillverkare övergår till att bemöta nya krav och detta innebär att det faktiskt finns produkter med den magiska kombinationen av högkvalitativ formula, snabb mikrobiell effektivitet och hudvänlighet. Kompromissa inte med hälsan och säkerheten genom att använda potentiellt giftiga eller olagliga produkter vars tillstånd har löpt ut.

 

xxx

 

OM ECOLAB

Ecolab brinner för att hjälpa kunder att hantera folkhälsoproblem som COVID-19 med hjälp av omfattande program som bidrar till att minska spridningen av infektionssjukdomar. Vi bidrar till att rengöra 40 miljarder händer, vilket bidrar till att minska mer än 1,2 miljoner infektioner. Med stöd av vår nästan 100 år långa historia i branscher som hotell, sjukvård, tillverkning och utbildning är våra handhygienlösningar integrerade i program som omfattar konsultation, utbildning och service för att bidra till att hålla igång verksamheter och hålla patienter, personal och människor säkra och hälsosamma.

 

KÄLLOR

  1. Artikel 55 i Europeiska unionens förordning om biocidprodukter
  2. Artikel 55 i Europeiska unionens förordning om biocidprodukter
  3. Coronavirus: Sanitising products in Republic of Ireland recall.
  4. La DGCCRF protège les consommateurs en testant la qualité et la conformité des gels et solutions hydroalcooliques
  5. EU-medlemsstaterna rapporterar olagliga och ineffektiva desinfektionsmedel.
  6. ”COVID-19-Related Derogations Under the EU Biocidal Products Regulation and Italian National Guidance”
  7. ”Alcohol Based Hand Rubs - Effective formulations are key for reducing the risk of Healthcare Associated Infections for patients and adoption by healthcare staff, but how do you choose the right product for your healthcare facility.” Ecolab. September 2020.

Om författaren

Per Lund

Per Lund

Vice President och General Manager för Hand Care och Textile Care, Europa

Relaterade artiklar