Skapa en ren miljö för administration av vaccin

illustration of doctor's office lobby

Vissa säger att ”upploppet” under alla kamper är den största utmaningen, och det är där vi befinner oss nu. När vi går från utveckling, testning och tillverkning av vaccin mot COVID-19 till nästa fas med transport, förvaring och administration ställs vi inför nya utmaningar. Runt om i världen krävs vaccinationskliniker som erbjuder säker och effektiv administration av vaccin till en svindlande mängd människor. Det finns många bra resurser som erbjuder vägledning om hur man upprättar och övervakar dessa vaccinationskliniker, med störst fokus på bästa praxis för säker förvaring och administration av vaccin. Men hygien på plats är också viktigt – särskilt om man tänker på skalan och omfattningen av vaccinationskliniker utanför vårdmiljöer.    

 

Här är mina sex tips för att skapa en mer hygienisk miljö för vaccinationer:  

 1. Gör utbildning inom handhygien och vårdhygien enkel och tillgänglig på begäran.   
  Vi kommer samordna stora vaccinationskliniker under många månader, vilket innebär att vi måste utbilda ny personal och repetera utbildning för befintlig personal. Bästa praxis inom handhygien och vårdhygien bör vara en väsentlig del av all utbildning som erbjuds. Personliga och digitala alternativ, i kombination med skriftliga påminnelser om processer på hela anläggningen, kan hjälpa personalen att hålla sig uppdaterad om bästa praxis.   

 2. Planera för rätt mängd handtvål och desinfektionsmedel. 
  Personalen bör tvätta eller desinficera händerna innan varje vaccination, mellan patienter, varje gång de tar av sig handskarna och när händerna blir smutsiga. För att öka användningen ska du se till att det finns tillräckligt mycket handtvål och desinfektionsmedel på plats och att dessa är tillgängliga där de behövs mest. 

 3. Gör handhygienlösningar tillgängliga på rätt platser. 
  När du har säkerställt att tillräckligt mycket hygienprodukter finns tillgängliga ska du se till att de är lättillgängliga, tillsammans med pappershanddukar, munskydd och papperskorgar, på hela kliniken – både i personal- och patientutrymmen. Alla vaccinationsstationer bör ha ett lager med handdesinfektionsmedel för personalen. Dessutom bör du placera handdesinfektionsmedel vid patientregistreringen samt i vänt- och återhämtningsrum. Flexibla punkter med handdesinfektionsmedel gör det möjligt att placera dem nästan var som helst. Kvalitetsprodukter med uppmjukande formula har även fördelen att de främjar en hälsosam hud och minskar risken för hudirritation vid regelbunden användning. Slutligen kan du ge personalen personliga flaskor med handdesinfektionsmedel som de kan bära med sig, så att de alltid har tillgång till desinfektionsmedel, oavsett var de befinner sig. 

Hur mycket handdesinfektionsmedel behöver jag?
Även om det bara behövs en pump av Ecolabs produkter med kontrollerad dosering tar man ofta två eller fler pump, så du kan behöva ta hänsyn till denna extra mängd. Om du till exempel planerar att vaccinera 500 patienter under en viss dag kan du behöva minst 1 000 doser handdesinfektionsmedel bara för personalen, plus ytterligare 500 doser om varje patient desinficerar händerna en gång. Därför kan du anta att du behöver minst 1 500–1 800 doser handdesinfektionsmedel för varje 500 patienter som vaccineras.

 1. Rengör och desinficera ytor som vidrörs ofta enligt ett schema. 

  Rengör och desinficera vaccinationsstationer minst en gång i timmen, plus mellan patienter och skift samt om stationerna blir synligt smutsiga.

 • Ta fram ett rengöringsschema för regelbunden rengöring av alla patientområden, inklusive områden för registrering, undersökning och övervakning efter vaccination.

 • Se till att du har tillräckligt mycket personal och att de har tydligt fastställda ansvarsområden vad gäller rengöring och desinfektion.

 • Fokusera på föremål och ytor som vidrörs ofta, som bänkar, plexiglasskydd, arbetsstationer, tangentbord, telefoner, stolar, bord och dörrhandtag.

 • Eftersom det handlar om stora grupper människor och ett snabbt arbetsflöde krävs kan det verka krångligt att rengöra mellan patienter och skift. Använd rengöringsservetter och färdiga lösningar som kan minimera tiden och arbetet som krävs för att rengöra mellan patienter, vilket bidrar till att få patienterna färdiga snabbt och effektivt.

 • Mot slutet av dagen, mellan öppettider, är det dock viktigt att göra en grundlig slutlig rengöring. Att använda ett elektrostatiskt ytdesinfektionsmedel i sprayform som snabbt dödar är ett effektivt rengöringsalternativ. Dessutom kan en komplett saneringslösning säkerställa att hela området desinficeras grundligt och är redo att öppnas igen. Automatiserad saneringsteknik i ångform med väteperoxid kan bidra till att säkerställa att en 6-logg spordödning (99,9999 procent minskning) utförs på alla exponerade ytor i området, vilket ger ett extra lager säkerhet och eliminerar risken för mänskliga fel under desinfektionsprocessen.   
 1. Använd rätt desinfektionsmedel under rätt kontakttid. 
  Använd ett desinfektionsmedel som har beprövad effekt mot höljeförsedda virus i enlighet med standarden EN 14476 i Europa, eller som finns med på amerikanska EPA:s List N of Registered Antimicrobial Products for use against Novel Coronavirus SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Se till att all personal känner till kontakttiden för desinfektionsmedlet och hur det ska appliceras enligt tillverkarens instruktioner. Om kontakttiden för en produkt till exempel är 10 minuter men den torkas bort direkt efter applicering är den troligen inte effektiv vad gäller att döda viruset.  

 2. Kommunicera regelbundet för att bygga upp förtroende och säkerställa efterlevnad. 
  Total hygien är en lagsport och allt börjar med bra kommunikation. Alla har en roll att spela – även patienterna. Tydliga skyltar och välutbildad personal hjälper människor att känna sig trygga med att du gör allt du kan för att hålla miljön ren.   

  Jag hoppas att dessa tips kan hjälpa dig att erbjuda en hygienisk miljö på din vaccinationsklinik när du tar dig igenom ”slutspurten” i kampen om att få slut på COVID-19-pandemin. 

Om författaren

Linda Homan headshot

Linda Homan

RN, BSN, CIC, Sr. Manager Clinical Affairs

Relaterade artiklar

Infographic, available for download, Creating a Clean Environment When Administering Vaccines

Nedladdning av infografik: Skapa en ren miljö för administration av vaccin

Renlighet på vaccinationskliniker är avgörande för patienters och anställdas säkerhet. Ladda ner denna PDF-fil där du hittar viktiga saker att tänka på för att skapa en ren miljö för administration av vaccin.