Främja rättvisa: Perspektiv på hur man leder med empati

Sima Hussein, Director of Audit Account Services, Global Food Retail Services, pratar om kraften i empatiskt ledarskap och hur det lägger grunden för en god balans mellan arbete och privatliv och hjälper team att arbeta mer effektivt.  

4 Ecolab female associates

Främja rättvisa. Det är temat för Internationella kvinnodagen, en dag då framstegen inom jämställdhet mellan könen firas och då vi försöker öka medvetenheten om de utmaningar som kvinnor fortfarande ställs inför vad gäller att uppnå full jämlikhet.

Jag har indoktrinerats med fraser som ”alla människor föds jämlika” eller ”behandla andra som du själv vill bli behandlad” i många år. I princip att man ska behandla alla likadant. 

Men alla är inte likadana, och även om detta är något som bör firas så är det också en orsak att stanna upp och reflektera kring vikten av rättvisa. Rättvisa tar hänsyn till att alla inte har samma utgångspunkt eller behöver samma saker för att kunna lyckas på jobbet, hemma och i samhället. 

Vi kan ta mig som exempel. Jag är en muslimsk, arabisk-amerikansk kvinna, mamma till två aktiva pojkar som växte upp delvis i USA och delvis i Mellanöstern. På grund av min bakgrund är det som motiverar mig och är viktigt för mig kanske inte samma som för andra. I grund och botten handlar rättvisa om att ge alla det de behöver för att lyckas, med hänsyn till deras individuella skillnader, intressen och förhållanden – och framförallt med respekt för dessa skillnader.

Som ledare måste man ha empati och en god förståelse för kulturell kompetens för att kunna främja rättvisa på arbetsplatsen. För att uppnå detta måste jag lära känna mitt team och interagera med dem för att förstå vilka intressen varje teammedlem har. Det är så jag tar reda på vad vi har gemensamt och lär mig mer om det som gör oss alla unika. 

Den här typen av konversationer visar teamet att de befinner sig på en säker plats där de kan öppna upp och berätta om sina tankar, bekymmer och idéer, vilket i slutändan leder till ökad produktivitet och innovation.

Genom uppriktiga samtal med mina chefer om vad jag behöver för att lyckas i de olika roller jag har haft har jag kunnat bredda min karriär och utvecklas på företaget under de senaste nio åren.

Tidigt i karriären, innan jag skaffade barn, var mina gränser vad gäller när och hur länge jag arbetade mycket mer flexibla. Idag har dessa gränser blivit mycket mer strikta, för att jag inte bara ska blomstra på jobbet utan även som mamma, partner, vän och en del av samhället. 

För att främja den här sunda balansen berättar jag för min chef och mitt team om min familjs behov, oavsett om det handlar om skola eller aktiviteter. De vet att detta är viktigt för mig, och det gör mig mer mänsklig. På så sätt kan jag sätta gränser och realistiska förväntningar, vilket är helt avgörande för att uppnå lycka och framgång – oavsett om jag fokuserar på föräldraskap, volontärarbete, resor, träning och hälsa, utbildning eller samhällsengagemang. Genom att sätta dessa gränser kan jag balansera mitt privatliv och samtidigt uppnå mina mål på jobbet. Vi måste ta ansvar för balansen mellan jobb och privatliv.

Ecolab främjar empatiskt ledarskap och strävar efter att införliva mångsidighet, rättvisa och inklusivitet i alla aspekter av vårt arbete, vilket har förändrat vårt sätt att arbeta tillsammans. Jag är tacksam för mina upplevelser på företaget och ser fram emot att fortsätta lära mig och utvecklas. 

 

Om du är på jakt efter en ny möjlighet kan du läsa mer om att arbeta på Ecolab här.


”I grund och botten handlar det om att förstå att vi alla är människor, med samma önskan om att lyckas, både på jobbet och i privatlivet, men att vi behöver olika saker för att göra det.”

Sima Hussein

Director of Audit Account Services, Global Food Retail Services

 

Lyssna när våra chefer och medlemmar från medarbetarnas resursgrupp, E3, diskuterar hur de främjar rättvisa på arbetsplatsen:

Relaterade artiklar