Främja hållbar tillväxt genom digitala innovationer och samarbete

Lärdomar från Hannover Messe 2023

Hannover Messe 2023 entrance photo op

I slutet av april hade jag äran att representera Ecolab på Hannover Messe, en av världens främsta branschmässor. Evenemanget lockade yrkesverksamma från hela världen till Europa för diskussioner om banbrytande tekniska innovationer. Ecolab och Microsoft visade upp sina samarbetslösningar inom hållbarhet, med särskilt fokus på program som möjliggör effektiv, smart vattenhantering i över 40 länder. 

Under mässan fick Ecolab möjlighet att berätta om omvandlingspotentialen hos digitala lösningar när det gäller att optimera vattenanvändning, spara energi och hjälpa företag att arbeta mot sina hållbarhetsmål. Vår närvaro belyste vikten av strategiska samarbeten, som hur vi nyligen samarbetade med Microsoft för att förbättra synligheten för vattendata med hjälp av Microsoft Cloud for Sustainability och ECOLAB3D™-plattformen. 

När jag ser tillbaka på evenemanget tar jag med mig följande tre saker. Här beskriver jag även min syn på hur de kommer att påverka industriella verksamheter i framtiden: 

 

 1. Företag vill hitta strategier för att integrera sina hållbarhetsmål i driften

  Det var uppenbart att besökarna på Hannover Messe har ett stort intresse för hållbarhet, i synnerhet vatten- och energihantering. Under diskussioner med företagsledare och chefer sa många att deras företag betraktar hållbarhet som en avgörande del av sin långsiktiga strategi och inte bara ett regelkrav.

  Tidigare forskning från Ecolab bekräftar detta perspektiv och visar att även om företag sätter upp ambitiösa hållbarhetsmål så har många av dem inte några verksamhetsplaner eller mekanismer på plats för att uppnå dem. Under 2021 samarbetade Ecolab med GreenBiz, en organisation som bedriver forskning kring nyheter inom hållbarhet, för att genomföra en undersökning kring statusen för vattenhanteringen på olika företag. Undersökningen visade att av de 93 företag som intervjuades använde bara 54 % avancerade mätverktyg för att bevaka sina framsteg mot vattenmålen och 45 % upplevde att organisationens vatten hade kunnat hanteras bättre om de hade använt sådana verktyg.

  Under evenemanget fokuserade vi på hur digitalisering, särskilt inom industriella vattensystem, kan hjälpa företag att operationalisera sina mål på ett ekonomiskt genomförbart sätt. Tillgång till datadrivna insikter hjälper företag att identifiera ineffektiviteter inom vatten och energi, och att förändra sina beteenden för att optimera verksamheten på anläggnings- och företagsnivå.

 2. Smart vattenhantering kan påskynda hållbarhets- och verksamhetsförmåner 

  Digitaliseringen av vatten har förändrat vårt sätt att se på och hantera verksamhetsresultat och hållbarhet. Under evenemanget låg fokus för många diskussioner på kopplingen mellan vatten, energi och växthusgasutsläpp. Ett område som fick stor uppmärksamhet var vårt tillvägagångssätt kring smart vattenhantering. Ecolabs användning av digitala insikter för att upptäcka möjligheter till vatten- och energibesparingar, samt hur vi kombinerar dessa insikter med domänexpertis för att kapitalisera på möjligheterna via riktade åtgärder gav genklang hos besökarna. 

   

  För att demonstrera detta fokuserade vi på hur långsiktiga innovationer, som 3D TRASAR™-tekniken för vattenhantering, har utvecklats för att erbjuda övervakning och automatisering inom en rad industriella användningsområden som annars inte hade varit uppkopplade. Vi betonade kopplingen mellan 3D TRASAR och ECOLAB3D, en plattform för företagsdata och analys, och poängterade hur ECOLAB3D-anslutna digitala tjänster möjliggör insyn i viktiga vatten-, energi- och prestandaindikatorer i realtid. Vi genomförde även en direktsänd webbsändning med Ecolab Global Intelligence Center i Pune, Indien, en av sex fjärrinformationsanläggningar som erbjuder prestandaövervakning 24/7 för en rad branscher. 

  ECOLAB3D-plattformen erbjuder ett innovativt sätt att bemöta de föränderliga behoven hos de branscher där vi är verksamma. Traditionella automatiserings- och kontrollsystem är isolerade och kräver ofta manuell insamling och bearbetning av data. ECOLAB3D integrerar data från flera källor, inklusive anläggningsbaserade system som 3D TRASAR, aggregerade kunddata och manuella inmatningar från fält- och labbtester. Plattformen sätter data i sitt sammanhang med hjälp av en rad uppkopplade digitala tjänster, vilket ger insikter som kan leda till direkta, snabba åtgärder för att mildra risker, maximera produktiviteten och uppnå hållbarhetsmål.

  Många av våra diskussioner fokuserade på hur dessa digitala tjänster ökar värdet som våra kemikalieinnovationer och vår expertis på plats erbjuder. Smart vattenhantering stod i fokus för alla diskussioner och besökarna var intresserade av hur man kan kombinera dessa tekniker för att bemöta andra hållbarhetsfrågor, som energi och växthusgasutsläpp, och samtidigt främja verksamhetsresultaten.

   

 3. Samarbete ger fart och skala

  Evenemanget lyfte även fram det viktiga i att samarbeta. Ecolab skapar strategiska relationer till ledande organisationer, som Microsoft och andra, för att utnyttja våra kollektiva styrkor. Detta tillvägagångssätt betyder att vi kan kombinera våra djupgående branschinsikter med toppmodern teknik för att bredda och fördjupa våra innovationer. Genom att göra Microsoft sällskap i deras monter kunde vi belysa vilket värde vi tillsammans kan erbjuda våra kunder.

 

Nu när Hannover Messe 2023 är över ser vi fram emot att utforska möjligheterna som väntar. Det var ett rent nöje att interagera med deltagare och utställare från olika branscher och att få prata om våra insikter och innovationer. Deras entusiasm stärker vår tro på teknikens potential när vi tar itu med världens mest brådskande miljöutmaningar. Tillsammans kan vi utnyttja vattnets kraft för att uppnå hållbar företagstillväxt.

 

Om författaren

Tony Stanich profile picture

Tony Stanich

Senior Vice President, Global Light Water Marketing, Nalco Water, ett Ecolab-företag

Relaterade artiklar

ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0068.tif

Läs mer om lösningarna som diskuterades under Hannover Messe 2023