Initiativ i leveranskedjan minskar både körsträckorna och utsläppen

Flatbed trucks at a plant in Fresno, Texas

Som företag har Ecolab implementerat en rad olika åtgärder för att nå våra ambitiösa mål kring minskning av utsläpp.   

Ett exempel är vår leveranskedja. Flera initiativ som implementerades i Nordamerika under 2022 har minskat antalet körda miles med över 5,2 miljoner och hjälpt oss att undvika mer än 10 700 ton CO2-utsläpp. Vi har gjort insatser som att flytta tillverkningen närmare kunden och att övergå från lastbilar till andra transportmedel. 

”Vårt team har arbetat hårt med att tillverka lokalt, optimera utnyttjandet av våra släp och övergå till intermodal transport. Allt detta har lett till kortare körsträckor, vilket bidrar till att undvika växthusgasutsläpp”, sa Ryan Hanson, Ecolab Senior Vice President, North America Supply Chain. 

Majoriteten av minskningarna under 2022 gällde utsläpp i tillämpningsområde 3, eftersom större delen av Ecolabs leveranser hanteras av externa parter, men vissa minskningar gjordes även i tillämpningsområde 1, via Nalco Waters flotta med transportfordon.

Här är några höjdpunkter bland de initiativ som infördes under 2022 och relaterade minskningar:

  • Vi körde 3 744 972 miles mindre och undvek 8 482 ton CO2-utsläpp genom att övergå till intermodal frakttransport via järnväg. 
  • Vi körde 846 796 miles mindre och undvek 1 323 ton CO2-utsläpp genom att öka orderstorleken med 14 % mellan Q4 2021 och Q4 2022, vilket ledde till 31 färre miles per leverans.  
  • Vi körde 361 451 miles mindre och undvek 566 ton CO2-utsläpp genom att flytta tillverkningen närmare kunden. 
  • Vi körde 155 030 miles mindre och undvek 242 ton CO2-utsläpp genom att finnas närmare kunden efter förbättringar inom frakt- och lagerrutiner, som snabbare handläggningstid för överföringar inom företaget och mer effektiva rutiner för lagerhantering. 
  • Vi körde 98 764 miles mindre och undvek 39 ton CO2-utsläpp genom att använda personbilar istället för lastbilar vid små leveranser, vilket förbättrade bränsleeffektiviteten. 
  • Vi körde 38 405 miles mindre och undvek 60 ton CO2-utsläpp genom att minska returerna med hjälp av teknikdrivna lösningar och ett handlingsprogram för omvänd logistik som inleddes i augusti 2022.
  • Vi körde 1 540 miles mindre och undvek 2 ton CO2-utsläpp med hjälp av ett program som inleddes i december 2022 för att insourca, snarare än outsourca, råmaterial i bulk till två av våra anläggningar, vilket sparade två tur-och-retur-resor varje månad.  

”Även om vi åstadkom mycket under 2022 finns det mycket kvar att göra. Framöver kommer vi att försöka hitta fler sätt att överträffa kundernas förväntningar samtidigt som vi minskar våra växthusgasutsläpp. Dessutom arbetar våra tillverkningsanläggningar och Ecolabs kundcenter för att skapa positiva effekter som hjälper oss att skydda planeten med hjälp av energi- och vattenminskning samt användning av solkraft. Jag är väldigt stolt över vårt team.”

Ryan Hanson

Ecolab Senior Vice President, North America Supply Chain. 

Relaterade artiklar