Vi anammar autenticitet i vår strävan efter att skapa en kultur där människor känner sig hemma

Dexter Davis, vice president, Global Diversity, Equity and Inclusion, berättar om grundstenarna i Ecolabs arbete inom mångfald, jämställdhet och inkludering.

Dexter Davis, vice president, Global Diversity, Equity and Inclusion and Ecolab logo.

Jag tror verkligen att människor är som bäst när de kan vara sig själva – när de kan ge uttryck för allt som gör dem till vilka de är utan att behöva vara rädda för fördomar, diskriminering eller att bli dömda.  

Det är den här kulturen vi strävar efter på Ecolab. En kultur där alla inser att vi inte definieras av en utan flera identiteter. Kön, ras, etnicitet, sexualitet, socioekonomisk status och livserfarenheter, bland annat, bidrar alla till att göra oss till de vi är.  

Det är viktigt att vi alla ser människor som kompletta individer och förstår deras bakgrund och vilka fördomar och hinder de måste överkomma för att vara på topp på jobbet varje dag. Detta är inte enkelt. Ibland är det obehagligt och kräver modiga diskussioner. Men det är genom dessa samtal som vi upptäcker saker som vi har gemensamt, som vi kanske skulle ha missat annars.  

Från mitt perspektiv, som ledare för arbetet inom mångfald, jämställdhet och inkludering (DE&I) på Ecolab, anser jag att det finns flera grundläggande faktorer som hjälper oss att skapa dessa band och anamma autenticitet:  

  • Att skapa en säker plats för många olika uttryck och tankar. Att inte bara höra varandra utan att uppskatta det man hör.
  • Att främja en kultur där alla känner sig hemma och kan blomstra.
  • Att öva på inkludering på ett medvetet och ihärdigt sätt – och göra detta varje dag. 
  • Att utveckla ett team och synsätt som reflekterar mångfalden hos våra kunder och leverantörer.
  • Att främja socialt företagsansvar och sociala åtaganden som är bäst i klassen och bygger på DE&I.
  • Att belöna ledare som fokuserar på människor. 

Det innebär även att vi behöver uppmuntra och utveckla en ny generation av ledare. En del av detta är att erbjuda fortsatt stöd till våra medarbetare via en rad olika DE&I-insatser, till exempel våra resursgrupper för medarbetare (ERG).  

Ecolab har 11 ERG:er som representerar kulturer och bakgrunder från hela världen och tusentals medarbetare är aktivt engagerade i gruppernas initiativ. Samarbete med dessa grupper har blivit allt viktigare i takt med att vi arbetar för att hantera ämnen som intersektionalitet – ett ramverk för att förstå den komplicerade diskriminering som många samhällsgrupper ställs inför baserat på fördomar mot en eller flera av deras identiteter.   

Vi vill ha en öppen, ärlig dialog med våra medarbetare – inte bara med de som identifierar sig med en eller flera grupper som historiskt varit marginaliserade, utan även med samhällsgrupper som finns mellan dessa grupper och deras överlappande bakgrunder. Det finns många intersektionaliteter bland våra ERG:er och i hela organisationen. Genom att inse detta och uppmuntra till dialog för att främja förståelse får vi en bättre utgångspunkt för att hantera de utmaningar vi ställs inför och att fortsätta utveckla vår kultur till en där alla känner sig hemma. 

För mig är det här arbetet ett kall. I en tid då världen kan uppfattas som allt mer splittrad vill jag bygga upp ett företag som uppfyller ett gemensamt behov – att skydda det som är viktigt. Att anamma autenticitet hjälper oss att närma oss vårt mål varje dag. Jag brinner själv för ämnet, men alla kan bidra till att skapa en kultur där autenticitet anammas. Vi har alla möjlighet att göra skillnad, att påverka vart vi är på väg och hur vi tar oss dit.  

 

”Jag tror verkligen att människor är som bäst när de kan vara sig själva – när de kan ge uttryck för allt som gör dem till vilka de är utan att behöva vara rädda för fördomar, diskriminering eller att bli dömda.”

Dexter Davis

Vice President, Global Diversity, Equity and Inclusion

Relaterade artiklar