Initiativ inom transport och logistik ger lägre utsläpp

An Ecolab associate charges a Ford F-150 Lightning Pro

Med hjälp av innovationer och ett kontinuerligt åtagande kring att minska sin miljöpåverkan är Ecolab på god väg mot sin målsättning att minska sina globala nettoutsläpp till noll senast 2050. Ett viktigt steg mot att uppnå detta är att optimera leverantörskedjans aktiviteter inom transport, distribution och logistik.

Under 2023 påverkade aktiviteter inom Ecolabs leverantörskedja över 13 miljoner körda miles – mer än dubbelt så många som de 5,2 miljoner färre miles som kördes under 2022 – vilket innebar att man undvek 16 190 ton CO2-utsläpp.

”Vårt team fortsätter att uppgradera och optimera vårt nätverk för att minska antalet körda miles och vi undviker växthusgasutsläpp genom att tillverka och lagra våra produkter närmare kunderna, uppfylla vårt åtagande kring bränslesnåla transportmedel och anamma nya tekniker och program”, sa Ryan Hanson, senior vice president för Ecolabs leverantörskedja i Nordamerika.

Även om de flesta utsläppsminskningarna under 2023 gällde Scope 3-utsläpp, eftersom de flesta av Ecloabs leveranser utförs av externa parter, så har betydande minskningar även gjorts inom Scope 1-utsläpp via Nalco Waters leveransfordon. Utsläppen från verksamheten kommer att minska ytterligare när Ecolab övergår till elfordon för sin försäljnings- och serviceverksamhet via ett samarbete med Ford Pro™.

Några övergripande fakta om nyligen genomförda initiativ i leverantörskedjan och hur miljöpåverkan har minskat:

  • 9 700 000 färre miles kördes och 12 200 ton CO2-utsläpp undveks tack vare en övergång från vägtransporter till intermodal järnvägsfrakt överallt där detta var möjligt. Sedan 2017 har sträckan som körs med intermodala transporter ökat med 230 %.
  • 853 000 färre miles kördes och 450 ton CO2-utsläpp undveks med hjälp av fraktinnovationer som optimerar prestandan hos motorer, batterier samt uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem för att öka bränsleeffektiviteten.
  • 714 000 färre miles kördes och 1 060 ton CO2-utsläpp undveks genom att produkttillverkningen flyttades närmare kunderna. Detta omfattar ett offensivt program för att själva tillverka bulkråvaror snarare än att lägga ut denna tillverkning på entreprenad. Dessutom återöppnades ett lager i Kanada för att erbjuda bättre service till kunder i Newfoundland och vi började leverera till kunder i nordöstra USA från vår anläggning i Kanada.
  • 360 000 färre miles kördes och 560 ton CO2-utsläpp undveks tack vare ett omvänt logistikprogram som kortade avståndet som diskmaskiner skickades för renovering.
  • 308 000 färre miles kördes och 480 ton CO2-utsläpp undveks med hjälp av bättre lagerhantering och lageroptimeringar som gjorde det möjligt att leverera mer direkt till kunderna.
  • 262 000 färre miles kördes och 410 ton CO2-utsläpp undveks tack vare en ny policy om att minska antalet expressleveranser. Ett lägre antal expressbeställningar har lett till fler standardbeställningar och färre kundleveranser.
  • 53 000 färre miles kördes och 80 ton CO2-utsläpp undveks genom att mängden produktavfall och -spill minskades.
  • 33 000 färre miles kördes och 50 ton CO2-utsläpp undveks genom att fler produktserier levererades via järnväg, som är ett mer hållbart transportalternativ än leveranser med Nalco Waters fordonspark.

Elektriska fordon kommer att ge större besparingar

Ecolab påskyndar även sitt arbete med att byta ut sina sälj- och servicefordon i Nordamerika från fordon som drivs med förbränningsmotorer till helt elektriska fordon via ett samarbete med Ford Pro™. Ecolab inleder det här arbetet i Kalifornien och kommer att ha bara elektriska lätta fordon i Kalifornien senast år 2025. När arbetet i Kalifornien har genomförts kommer Ecolab att gå vidare och se till att alla fordon i Nordamerika är elektriska senast år 2030.

Elfordonsinitiativet i Kalifornien kommer att minska växthusgasutsläppen från våra lätta fordon i Kalifornien med nästan 80 % i användningsfasen. Dessutom innebär det marknadsbaserade anskaffningsavtalet för förnybar energi som Ecolab ingick i Nordamerika år 2018 att övergången till elfordon i Kalifornien blir 100 % förnybar i användningsfasen.

”Vi är stolta över vad vi har åstadkommit under 2023 och ser fram emot att bygga vidare på detta under de närmaste åren”, sa Ryan. ”Jag är också stolt över våra medarbetare och hur de har arbetat mot att få en positiv inverkan samtidigt som de fortsätter att överträffa kundernas förväntningar genom att erbjuda fantastiska produkter och lösningar.”

Relaterade artiklar