Two Ecolab experts reviewing data on a tablet computer at a power plant

Resurser för hållbarhetsrapportering

Ecolabs hållbarhetsrapport demonstrerar de mätbara hållbarhetsresultat som vi levererar till våra kunder med hjälp av industriledande service, lösningar och expertis, samt ger en detaljerad bild av hur väl Ecolab har lyckats uppfylla sina interna verksamhetsprinciper.

2022 Corporate Sustainability Report cover

Rapport om företagets samhällsansvar 2022

Denna rapport dokumenterar ingående Ecolabs miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade resultat i enlighet med GRI-standarderna (Global Reporting Initiative).

2022 Sustainability Overview PDF cover

Hållbarhetsöversikt för 2022

Denna översikt lyfter fram ledningsmetoder och framsteg kopplade till viktiga ämnen som rör miljö, samhällsansvar och mångfald samt jämställdhet och inklusivitet.


Läs mer om hur vi hjälper våra kunder, team och samhällen att leda vägen genom förändringar

Se årets hållbarhetsutveckling

Ecolabs arkiv med hållbarhetsrapporter