Hållbarhetsrapporter

Resurser för hållbarhetsrapportering

Ecolabs hållbarhetsrapport demonstrerar de mätbara hållbarhetsresultat som vi levererar till våra kunder med hjälp av industriledande service, lösningar och expertis, samt ger en detaljerad bild av hur väl Ecolab har lyckats uppfylla sina interna verksamhetsprinciper.

Cover images, reporting resources, ESG Overview, Corporate Responsibility Report, GRI
Rapport om företagets samhällsansvar 2020

Denna rapport dokumenterar ingående Ecolabs miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade resultat i enlighet med GRI-standarderna (Global Reporting Initiative).

Hållbarhetsöversikt för 2020

Läs mer om höjdpunkterna inom hållbarhet från det senaste året, bland annat framgångshistorier från kunder, våra siffror vad gäller påverkan på vatten, livsmedel, hälsa och klimat samt de senaste utmärkelserna. 

Ecolab 2020 ESG Overview
ESG-översikt 2020

Denna översikt lyfter fram ledningsmetoder och framsteg kopplade till viktiga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) ämnen.

Ecolabs arkiv med hållbarhetsrapporter