Bästa metoderna för rengöring vid bioindustriella processer: Råmaterial jämfört med sammansatta rengöringsmedel

PRESENTATÖR: Sunil Patel, Senior Global Technical Manager, Ecolab Life Sciences

Live-webbinarium

I det här webbinariet diskuterar vi vissa aspekter och centrala frågor kring rengöring inom den biotekniska industrin.

Ecolab Customer Training Icon

Eventinformation

Rengöring inom den biotekniska industrin görs ofta med hjälp av kemikalier som natriumhydroxid, klorerade blekmedel och citronsyra. Att förstå för- och nackdelarna med att använda de här råvarubaserade rengöringsprodukterna är mycket viktigt för operatörer av bioindustriella processer.

I det här webbinariet diskuterar vi vissa aspekter och centrala frågor kring rengöring inom den biotekniska industrin. Genom fallstudier kommer rengöring av fermenteringsrester och processhjälpmedel som silikonbaserade skumdämpare att belysas för att illustrera skillnaden mellan råvarubaserade kemikalier för rengöring och sammansatta desinfektionsmedel.

_

Andra kommande evenemang

Inga fler kommande evenemang hittades.