Testning av desinfektionseffektivitet: Metod och tillvägagångssätt för validering

PRESENTATÖR: Helen Gates, Global Technical Consultant, Ecolab Life Sciences

Live-webbinarium

Den här presentationen ger en sammanfattning av de EN-standarder som finns tillgängliga för testning av desinfektionseffektivitet och en översikt av specifika testfaser som genomförs för registrering. Den kommer också att erbjuda vägledning för hur de här standarderna kan användas till slutanvändarvalidering.

Ecolab Customer Training Icon

Eventinformation

Användningen av desinfektionsmedel för att kontrollera mikrobiologisk kontaminering av en miljö är väletablerad och styrs av tillsynsorgan både i Europa och USA. Data som demonstrerar ett desinfektionsmedels påstådda effektivitet, vare sig det är bakteriedödande, svampdödande, spordödande eller virusdödande, är ett tydligt krav från BPR och EPA för att en desinfektionsmedelstillverkare ska registreras. I Europa erbjuder European Norms (EN) standarder en referens för vilka testmetoder som krävs av desinfektionsmedelstillverkare för att stödja sina påståenden om mikrobiocidisk aktivitet. Den här presentationen ger en sammanfattning av de EN-standarder som finns tillgängliga för testning av desinfektionseffektivitet och en översikt av specifika testfaser som genomförs för registrering. Den kommer också att erbjuda vägledning för hur de här standarderna kan användas till slutanvändarvalidering. Presentationen kommer att granska faktorer att beakta vid fastställande av parametrar och förhållanden som kan modifieras från standarden i valideringssyfte.

_

Andra kommande evenemang

Inga fler kommande evenemang hittades.