Om testning av desinfektionseffektivitet med mekaniskt arbete

PRESENTATÖR: Helen Gates, Global Technical Consultant, Ecolab Life Sciences

Live-webbinarium

Den här presentationen kommer att fokusera på kraven för effektivitetstest för validering av desinfektion av ytor med mekaniskt arbete och hjälpa till att fastställa testparametrar som är lämpliga för slutanvändaren.

Ecolab Customer Training Icon

Eventinformation

Desinfektionseffektivitet demonstreras genom prestandatest för att visa att desinfektionsmedlet klarar att minska den mikrobiologiska bördan i antingen suspension (planktoniskt tillstånd) eller från renrumsytor till en acceptabel nivå. Av de olika effektivitetstester som genomförts av slutanvändare i syfte att validera desinfektionsmedel, anser man generellt att yttester är de svåraste men samtidigt mest representativa för faktiska förhållanden i renrum. Den här presentationen kommer att fokusera på kraven för effektivitetstest för validering av desinfektion av ytor med mekaniskt arbete och hjälpa till att fastställa testparametrar som är lämpliga för slutanvändaren. Faktorer som ska beaktas innan testning kommer att diskuteras och även kritisk granskning av tillgängliga standardiserade metoder där vidare utveckling krävs för att säkerställa att tillvägagångssättet för validering reflekterar det specifika sätt som ett desinfektionsmedel används på. 

_

Andra kommande evenemang

Inga fler kommande evenemang hittades.