Desinficering och dekontaminering av isolatorer

PRESENTATÖR: Chris Berridge, Global Technical Consultant, Ecolab

Live-webbinarium

Det här webbinariet fokuserar på användningen av förångad väteperoxid för dekontaminering av isolatorer.

Ecolab Customer Training Icon

Eventinformation

Isolatorer som används vid aseptisk produktion kräver regelbunden desinficering och dekontaminering. Det här webbinariet fokuserar på användningen av förångad väteperoxid för dekontaminering av isolatorer. Det beskriver vilka regelverk som gäller för dekontaminering av isolatorer, fördelarna med tekniken, hur dekontamineringsprocessen utförs på ett säkert sätt i en isolator samt några viktiga faktorer att ta hänsyn till när förångad väteperoxid används för dekontaminering.

Fler kommande evenemang inom Life Sciences

Inga fler kommande evenemang hittades.