1. Hem
  2. Ecolab blir medlem av FN Global Compacts initiativ Business Ambition for 1.5⁰C

Ecolab blir medlem av FN Global Compacts initiativ Business Ambition for 1.5⁰C

Företagets målsättning är att minska sina utsläpp med 50 % senast 2030 och nettoutsläppen till noll år 2050.

05 december 2019

ST. PAUL, Minnesota, USA – 5 december 2019 – Ecolab Inc., global ledare inom teknik och tjänster på områdena vatten, hygien och energi, annonserade idag att man kommer att anpassa sin verksamhet och leverantörskedja till FN Global Compacts initiativ Business Ambition for 1.5⁰C och arbeta mot att halvera sina koldioxidutsläpp senast 2030 och minska sina nettoutsläpp till noll år 2050. Företaget har gjort ett åtagande om att göra vad det kan för att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader Celsius (2,7 grader F) över den förindustriella temperaturnivån, vilket är den övre gräns som FN bedömmer vara nödvändig för att undvika de allvarligaste följderna av klimatförändringarna.

”Klimatförändringarna kräver omedelbara åtgärder och det är helt avgörande att vi ökar takten när det gäller våra satsningar på att mildra dess effekter”, sa Douglas M. Baker, Jr, Ecolabs chairman och CEO. ”Vi har inte alla svaren på hur vi ska lyckas få ner nettonivån på våra koldioxidutsläpp till noll, men företag måste arbeta tillsammans för att driva utvecklingen framåt. Det är därför Ecolab har engagerat sig för 1,5 °C.”

För att fullfölja sitt åtagande kommer Ecolab att göra följande:

  • Gå över till 100 % förnybar energi i sin globala verksamhet. Under 2018 skrev företaget på ett virtuellt köpeavtal för energi som kommer att täcka 100 % av dess energibehov i Nordamerika så snart den vindfarm som företaget hjälper till att finansiera börjar producera elektricitet år 2020. För närvarande kommer 99,4 % av Ecolabs elektricitet i Europa från förnybara källor.
  • Utöka sina satsningar på energieffektivitet till fler av Ecolabs anläggningar, kontorsbyggnader och verksamheter runt om i världen.
  • Gå över till eldrivna servicefordon.
  • Arbeta med sina partner i leverantörskedjan för att få dem att anamma liknande ambitiösa klimatmål.

Förutom de insatser man gör inom sina egna verksamheter hjälper Ecolab dessutom företag runt om i världen att förbättra sin förmåga att hantera klimatförändringens följder. Vattenbrist förvärras av klimatförändringar och under 2018 hjälpte Ecolab sina kunder att spara 188 miljarder gallon vatten. Vattenanvändning leder också till hög energiförbrukning och dessa vattenbesparingar bidrog till att undvika 19 biljoner BTU energiförbrukning och 1,1 miljoner ton i växthusgasutsläpp.

”Vatten är den felande länken i klimatdebatten”, sa Emilio Tenuta, vice president för Corporate Sustainability på Ecolab. ”Om världsekonomin gjorde framsteg när det gäller hållbar vattenförvaltning skulle vi vara ett stort steg närmare en mer klimattålig värld och minska våra koldioxidutsläpp som ett led i detta.”

I sin rapport från 2018, Global uppvärmning på 1,5 °C, skrev FN:s klimatpanel (IPCC) att baserat på den bästa tillgängliga vetenskapen anses en global temperaturökning på 2 °C (3,6 F) över den förindustriella nivån inte längre ge tillräckligt skydd. För att undvika de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna får den globala temperaturökningen inte överstiga 1,5 °C (2,7 F) enligt IPCC.

FN:s Global Compact, en grupp med över 9 500 företag som tillsammans försöker ta fram mer hållbara sätt att idka affärsverksamhet, lanserade Business Ambition for 1.5°C under 2019 för att sporra företag att göra vad de kan för att uppnå det här målet. Den 4 december hade 2019 140 företag anslutit sig till Business Ambition for 1.5°C.

Om Ecolab

Som pålitlig partner till närmare tre miljoner kundanläggningar är Ecolab (ECL) den globala ledaren inom vatten-, hygien- och energirelaterade tekniker och tjänster som skyddar människor och viktiga tillgångar. Med årliga försäljningssiffror på 15 miljarder dollar och mer än 50 000 medarbetare levererar Ecolab heltäckande lösningar och service på plats för att främja säkra livsmedel, rena miljöer, optimerad vatten- och energiförbrukning samt förbättrad operativ effektivitet för kunder inom livsmedels-, sjukvårds-, energi-, hotell- och industribranschen i över 170 länder runt om i världen. www.ecolab.com

Följ oss på Twitter @ecolab, Facebook på facebook.com/ecolab, LinkedIn på Ecolab eller Instagram på Ecolab Inc.

###

Kontakt:

Roman Blahoski

651.250.4385 

MediaRelations@Ecolab.com

5 december 2019

Dela

 

Dela

Liknande nyheter