Jakten på ett vaccin

Ecolab skapar renrumsmiljöer för Oxford-universitetets kliniska biotillverkningsanläggning där man arbetar med att utveckla och tillverka ett vaccin mot COVID-19

29 april 2020
Person working in laboratory

Över tre miljarder människor upplever just nu någon form av begränsning i sin rörelsefrihet eller befinner sig på en plats som är nedstängd för att sakta ner spridningen av COVID-19.  Det pågår en global kapplöpning för att utveckla ett vaccin eller en läkemedelsbehandling som kan stoppa pandemin.  Jenner-institutet på universitetet i Oxford meddelar att man har gjort betydande framsteg med att utveckla och tillverka ChAdOx1 nCoV-19, ett vaccin mot COVID-19. De första frivilliga deltagarna i den kliniska fas I/II-prövningen vaccinerades den 23 april 2020 och avsikten är att vaccinera ytterligare upp till 800 personer under de närmaste veckorna. Tillverkningen av ChAdOx1 nCoV-19 utfördes på Jenner-institutets kliniska biotillverkningsanläggning, en anläggning som är godkänd av MHRA och har tillstånd att tillverka medicinska produkter som är under utprövning, inklusive vacciner, i enlighet med principerna för god tillverkningssed.

Ecolabs Life Sciences-team i Storbritannien har bidragit med viktig hjälp under forskningsarbetet, som stöds av brittiska myndigheter. För att kunna utveckla ett vaccin måste laboratoriet verka i en kontrollerad miljö. Personalen behöver en kontamineringsfri omgivning för att kunna utföra sina tester och justeringar, och för att undvika att äventyra resultaten av sitt arbete. Ecolab tillhandahåller både ett antal olika validerade produkter som är avsedda för användning i renrumsmiljöer och den kompetens som krävs för att skydda och hjälpa användarna.


”Ecolab har varit en sann partner och vi är alla väldigt imponerade av deras team som har gjort enorma ansträngningar för att stötta oss under detta viktiga arbete.”


Dr. Cathy Oliveira
Ansvarig för produktion enligt god tillverkningssed på den kliniska biotillverkningsanläggningen.

Från bestrålade och aseptiskt fyllda produkter som är förpackade i tredubbla påsar för att enkelt kunna transporteras även till områden med högsta renhetsklass till teknisk rådgivning om optimal ytdesinficering – Life Science-teamet har stått redo att hjälpa den kliniska biotillverkningsanläggningen att skynda på utvecklingen av ChAdOx1 nCov-19-vaccinet.  

”Ecolab har varit en sann partner och vi är alla väldigt imponerade av deras team som har gjort enorma ansträngningar för att stötta oss under detta viktiga arbete”, sa dr Cathy Oliveira, ansvarig för produktion enligt god tillverkningssed på den kliniska biotillverkningsanläggningen. ”Från logistikavdelningen till det tekniska teamet – alla har varit väldigt hjälpsamma och samarbetsvilliga.”

Arbetet med vaccinet, som utvecklas av kliniska team på Oxford-universitetets Jenner-institut och Oxford Vaccine Group, påbörjades i januari i forskningsbyggnaden på Old Road-campuset i Oxford. Dess unika teknik hade redan använts i utvecklingen av behandlingar mot andra virussjukdomar. Efter lyckade förkliniska tester och uppstart av Oxfords kliniska prövning för COVID-19-vaccinet har snabbtillverkningen av fas III-material som ska administreras till 5 000 frivilliga deltagare nu inletts och Professor Sarah Gilbert, forskningsledare för projektet, säger att trots att man aldrig kan vara helt säker på att ett vaccin kommer att fungera så känner hon sig ganska säker baserat på resultaten för ett annat vaccin som nyligen har varit föremål för en klinisk prövning där man testade dess effektivitet mot det coronavirus som orsakar Mers (ChAdOx1 MERS).

”Vi har samarbetat med universitetet i Oxford, och särskilt med den kliniska biotillverkningsanläggningen, under de senaste två åren”, sa Gerald Morris, account manager på Ecolabs Life Sciences-avdelning, som bistår Oxford-universitetet på distans under nedstängningen. ”I dagens klimat, där efterfrågan är hög på alla våra produkter, inser Ecolab-teamet hur viktigt och banbrytande det här arbetet är och de har alltid visat en oerhörd förmåga att snabbt ge stöd och leverera vad som behövs.”

Efterfrågan på Ecolabs sterila produkter från den kliniska biotillverknings-anläggningen har ökat med 200 procent för att bemöta den plötsligt ökade mängden forskning, utveckling och tillverkning. Samarbetet kommer att fortsätta med samma intensitet under ganska lång tid och om hoppet blir verklighet kan masstillverkningen sättas igång. Jenner-institutet har redan vidtagit åtgärder för att förbereda för tillverkning av upp till en miljon doser per månad och andra läkemedelsorganisationer skulle också ansluta sig till arbetet.

Trots att det är osäkert precis när ett godkänt vaccin kan bli tillgängligt kan vi vara säkra på att hygien kommer att vara viktigare än någonsin. Konsortiet med läkemedelsbolag som ska producera vaccinet kommer att behöva fler sterila produkter för att säkerställa säker tillverkning av ett enormt antal doser. Arbetet med att vaccinera flera miljarder människor runt om i världen för att sätta stopp för pandemin kommer också att vara beroende av goda hygienrutiner.  Ecolab förbereder sig genom att öka produktionen och tillhandahålla expertis för att bistå vetenskapen och läkemedelsbranschen i deras kamp att komma igång med produktionen av ett fungerande vaccin.

Liknande nyheter

Visa alla nyheter