Ecolab lanserar sitt smarta mätsystem i Europa för att förbättra efterlevnaden av handtvättsrutiner på sjukhus

Denna nya uppkopplade teknik kommer att lanseras på sjukhus i hela Europa under 2021

15 februari 2021
Mätsystem för efterlevnad av handhygien

Northwich, Storbritannien – Ecolab, den globala ledaren inom lösningar och tjänster på områdena vatten, hygien och förebyggande av infektioner, lanserar sitt HHCM-system (Hand Hygiene Compliance Measurement), en digitalt uppkopplad teknik för systematisk övervakning och förbättring av handhygien på vårdinrättningar i hela Europa.

Inom sjukvården räddar rena händer liv. COVID-19-utbrottet ökade användningen av handhygienåtgärder till en början men studier visar att den genomsnittliga efterlevnaden bland vårdpersonal är ca 50 procent vad gäller handhygien.1 Dålig efterlevnad av handhygienrutiner inom sjukvården kan leda till en ökning av vårdrelaterade infektioner (VRI), vilket kan kosta liv och resurser inom redan ansträngda sjukvårdstjänster. 

Varje år drabbas uppskattningsvis 8,8 miljoner patienter på sjukhus och äldrevårdsinrättningar i Europa av vårdrelaterade infektioner2, vilket tragiskt nog leder till uppskattningsvis 37 000 dödsfall.3 I Storbritannien kostar vårdrelaterade infektioner National Health Service (NHS) 2,7 miljoner GBP och 7,1 miljoner belagda sängdagar per år.4 Under pandemin har sjukvårdspersonal dessutom i stor utsträckning smittats med COVID-19 på sjukhus och ibland fört smittan vidare till patienter.5 Data från NHS visar att upp till 20 procent av inlagda patienter med COVID-19 smittades av sjukdomen under sjukhusvistelsen.6

Med HHCM-systemet har Ecolab redan bidragit till att förbättra efterlevnaden av handhygienrutiner bland tusentals sjukvårdsanställda i Nordamerika. I samarbete med det danska MedTech-företaget sani nudge kommer Ecolab nu att erbjuda sjukvårdskunder i Europa en liknande tjänst.

”Det är otroligt resursintensivt och inexakt att övervaka handhygien på ett sjukhus genom direkt observation”, sa Chafik Hilal, General Manager för Ecolab Healthcare Europe. ”Vi är väldigt ivriga att börja lansera denna innovativa lösning på sjukhus runt om i Europa. Genom att kombinera HHCM-systemet med årtionden av erfarenhet inom förebyggande av infektioner blir sjukhusen bättre rustade att bekämpa vårdrelaterade infektioner.”

HHCM-systemet använder en kombination av IoT-sensorer och trådlös hygienmätningsteknik som installerats vid patienternas sängar och i sjukvårdspersonalens personalbrickor med uppkopplade doseringsbehållare, för att samla in och anonymt registrera individuella handhygienrutiner i patientrum. Systemet sparar många timmar som annars skulle ägnas åt personalövervakning och undviker problem med bristande objektivitet och de fel som detta kan leda till, vilket betyder att den insamlade informationen är tillförlitlig och håller hög kvalitet. Systemet ger vägledning som kan omvandlas till åtgärder, vilket bidrar till säkrare patientinteraktioner. Det skapar dessutom automatiserade kontrollpaneler och visuella rapporter som kompletteras med Ecolabs kompetens och kemiska lösningar för förebyggande av infektioner.

”Det strategiska samarbetet mellan sani nudge och Ecolab innebär att vi betydligt snabbare kommer att uppnå vår vision om att öka säkerheten för en miljard patienter världen över senast 2030”, sa Theis Jensen, CEO för sani nudge. ”Vi har samma värderingar och ambitioner som Ecolab och ser fram emot att fortsätta vårt gemensamma arbete för att bidra till att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner genom att förbättra handhygienen på europeiska sjukhus.”

I enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen levereras de data som samlas in av systemet i anonymiserade rapporter som sjukvårdsinrättningen kan använda för att utveckla skräddarsydda utbildningar och kampanjer för att bemöta de problem som systemet identifierar. Ecolab kommer även att tillhandahålla ytterligare insikter och strategier kring förebyggande av infektioner för att bidra till att förbättra hygienkulturen och efterlevnaden på sjukhuset.

Den lösning som har utvecklats av sani nudge och införlivats i Ecolabs HHCM-system har redan installerats på vissa sjukhus i Europa. I Danmark bidrog den till att förbättra handhygienbeteendet före och efter patientkontakt med 178 respektive 120 procent.7,8 På kort tid bidrog den även till att minska sjukfrånvaron bland personalen med 72 procent. Ecolab har även lanserat HHCM-systemet på 5 sjukhus i Florida, vilket bidrog till att förbättra efterlevnaden vad gäller handhygienrutiner med mellan 86 och 90 procent. Höga efterlevnadsnivåer bibehölls och gjorde det möjligt för sjukhusen att minska antalet vårdrelaterade infektioner med 29 procent.9

Ecolabs HHCM-system hjälper sjukhus att uppnå och upprätthålla resultat, uppnå bättre patientutfall, samt tillhandahålla en säkrare arbetsmiljö för personalen. Med hjälp av data, insikter, expertis och effektiva produkter förbättras handhygienkulturen på lång sikt.

Mätsystem för efterlevnad av handhygienOm Ecolab

Som betrodd partner till närmare tre miljoner kundanläggningar är Ecolab (ECL) den globala ledaren inom lösningar och tjänster på områdena vatten, hygien och förebyggande av infektioner. Ecolab har en årsförsäljning på 13 miljarder USD och över 45 000 medarbetare. Företaget erbjuder heltäckande lösningar, datadrivna insikter och personlig service för att främja livsmedelssäkerheten, bibehålla rena och säkra miljöer, optimera vatten- och energiförbrukningen samt förbättra den operativa effektiviteten för kunder inom livsmedels-, sjukvårds-, hotell- och industribranschen i mer än 170 länder runt om i världen. Läs mer: www.ecolab.com | Följ oss på Twitter @ecolab, Facebook på   facebook.com/ecolab, LinkedIn på  Ecolab eller Instagram på Ecolab Inc

Om sani nudge

sani nudge är ett datadrivet MedTech-företag som brinner för att bidra till folkhälsan genom att koppla samman sjukvårdsorganisationer med insikter som kan leda till åtgärder som förbättrar patientsäkerheten och vården. Läs mer: www.saninudge.com | Följ oss på Twitter @saninudge eller LinkedIn på sani nudge<

###

Mediakontakt:
Laetitia Tettamanti
Ecolabs Communications Manager Europa
Laetitia.tettamanti@ecolab.com
+44 (0)7795 300 685

Referenser:

  1. Roshan R, Feroz AS, Rafique Z, Virani N. Rigorous Hand Hygiene Practices Among Health Care Workers Reduce Hospital-Associated Infections During the COVID-19 Pandemic. J Prim Care Community Health. 2020;11:2150132720943331. doi:10.1177/2150132720943331
  2. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/healthcare-associated-infections-threat-patient-safety-infographic.pdf
  3. https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf 
  4. Guest JF, Keating T, Gould D, et al Modelling the annual NHS costs and outcomes attributable to healthcare-associated infections in England BMJ Open 2020;10:e033367. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033367
  5. Sangeeta Mehta, Flavia Machado, Arthur Kwizera, Laurent Papazian, Marc Moss, Élie Azoulay, Margaret Herridge COVID-19: a heavy toll on health-care workers www.thelancet.com/respiratory Publicerad online 5 februari 2021 https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00068-0 3
  6. The Guardian, Up to 20% of hospital patients with Covid-19 caught it at hospital, 17 maj 2020 https://www.theguardian.com/world/2020/may/17/hospital-patients-england-coronavirus-covid-19
  7. Iversen AM, Kavalaris CP, Hansen R, Hansen MB, Alexander R, Kostadinov K, Holt J, Kristensen B, Knudsen JD, Møller JK, Ellermann-Eriksen S. Clinical experiences with a new system for automated hand hygiene monitoring: A prospective observational study. Am J Infect Control. Maj 2020;48(5):527-533. doi: 10.1016/j.ajic.2019.09.003. Epub 2019 18 okt. PMID: 31635879.
  8. Iversen AM, Stangerup, M, From-Hansen M, Hansen, R, Palasin Sode L, Kostadinov, K, Hansen, MB, Calum, H, Ellermann-Eriksen, S, Knudsen, J. Light-guided nudging and data-driven performance feedback improve hand hygiene compliance among nurses and doctors. Am J Infect Control. 2020 Nov 10;S0196-6553(20)30991-3. doi: 10.1016/j.ajic.2020.11.007. PMID: 33186676 
  9. Hand Hygiene Compliance Monitoring White Paper, ”Demonstrating a Decrease in HAIs Across 5 Hospitals”

Liknande nyheter