Förändringsåtagande: investeringar i framtidens kvinnliga ledare

President och CEO, Christophe Beck, blir Catalyst CEO Champion For Change

07 mars 2022
Ecolab woman associate.

Break the Bias. Detta är temat för den internationella kvinnodagen, en dag då hela världen hyllar kvinnors prestationer och manar till jämställdhet mellan könen. Vad menas då med ”break the bias”? För Ecolab innebär det att omvandla en utmaning till en möjlighet genom att göra företaget till en av de bästa platserna för kvinnor att arbeta, utvecklas och blomstra.

I december 2021 anslöt sig Ecolabs president och CEO, Christophe Beck, till Catalyst CEO Champion For Change och fortsätter därmed det åtagande som den förre CEO:n för Ecolab, Doug Baker, senast gjorde år 2020. Tillsammans med över 70 andra globala företag och Catalyst, ett ledande globalt icke-vinstdrivande företag som hjälper till att skapa arbetsplatser som fungerar för kvinnor, har Ecolab som organisation gjort ett viktigt åtagande – och Beck personligt engagerat sig – för att främja mångfald, inklusivitet och jämställdhet mellan könen på arbetet.

”Att skapa en inkluderande miljö med starkt stöd för kvinnor på våra arbetsplatser är inte bara någonting som är trevligt för oss att göra – det är en nödvändig affärsförutsättning”, sa Beck. ”Kvinnor spelar en avgörande roll för att vi ska kunna bygga en verkligt mångfaldig och inkluderande kultur och vi kan inte lyckas utan deras röster, perspektiv och ledarskap.”

I början av förra året höll Beck och andra ledande personer från olika delar av Ecolab ett direktsänt evenemang om kvinnors erfarenheter på arbetet, där de berättade om sina egna erfarenheter från arbetslivet och diskuterade vilka steg som kan vidtas för att skapa en mer jämställd arbetsplats.

Som del av det här evenemanget beskrev Beck sin syn på hur organisationen kan uppnå sina utvecklingsmål för 2030. Dessa inkluderar ökad jämlikhet mellan könen på alla nivåer av organisationen. För första gången i Ecolabs historia har företaget satt mål för varje avdelning vad gäller mångfald, jämlikhet och delaktighet. För att utforma målen har man utvärderat företagets nuvarande status som organisation, analyserat vad som fungerar och inte fungerar samt identifierat de brister som hindrar organisationen från att uppnå sina mål.

Sedan man implementerade den här nya affärsstrategin har Ecolab tagit större kliv framåt mot att uppnå sina mål under ett år än sammantaget under de föregående tre åren. Detta inkluderar företagets målsättning att öka antalet kvinnor i ledarskapsroller till 35 %, samt dess önskan att fortsätta utvecklas genom att ge Catalyst rollen som ansvarspartner.

"Vi applåderar både Christophe Beck och övriga Catalyst Champion CEO:er och deras organisationer för deras fortsatta åtaganden kring initiativ inom mångfald, jämställdhet och delaktighet även under den utmanande tiden under pandemin", sa Catalysts president och CEO, Lorraine Hariton. "Det är oerhört viktigt att vi fortsätter utveckla vägen till ledarskap för kvinnor, särskilt färgade kvinnor, för att vi ska kunna göra meningsfulla framsteg mot att skapa jämställda och inkluderande arbetsplatser för kvinnor."

 

Liknande nyheter