Ecolab och Green Key fördjupar sitt samarbete för att stötta hotell och resturanger i hela Europa och hjälpa dem att nå sina hållbarhetsmål

28 november 2022
sustainable impact imagery

Enligt en undersökning som beställts av Europeiska kommissionen är 82 % av Europas medborgare beredda att ändra åtminstone delar av sina rese- och turismvanor till mer hållbara alternativ. Med utgångspunkt i detta beslutade Green Key och Ecolab sig för att fortsätta sitt samarbete för att främja hållbarhet i branschen.

Ecolab bidrar till att lösa världens största utmaningar inom vatten, livsmedel, hälsa och klimat genom sitt åtagande kring att skydda miljön, ta itu med sociala problem och införa ansvarsfulla riktlinjer och rutiner. På det här sättet skyddar företaget det som är viktigt för vår överlevnad och möjliggör bästa möjliga resultat för människornas, planetens och företagens hälsa.

Green Keys samarbete med Ecolab uppmuntrar hotell och restauranger i hela Europa att använda hållbara lösningar. Detta hjälper turismanläggningar att uppnå både sina hållbarhetsmål och Green Key-certifieringen.

Med hjälp av värdefulla program och tjänster för företag, som till exempel hjälper dem att minska sin vatten- och energiförbrukning samt sitt CO2-avtryck, gör Ecolab det enklare för hotellbranschen att implementera högsta möjliga hållbarhetsstandarder.

 

Philippe Meunier, Senior Marketing Sustainability Manager för Institutional Europe, Ecolab, kommenterar överenskommelsen med Green Key:

”Jag ser fram emot att se samarbetet med Green Key utvecklas då vi har samma vision vad gäller vikten av att minska den totala påverkan av hotell- och restaurangbranschen. Ecolab kan göra väldigt mycket för att hjälpa dem på det här området.”

 

Green Keys International Director, Finn Bolding Thomsen, lägger till:
”Vi är glada att än en gång ingå ett samarbete med Ecolab. Det kommer att hjälpa oss att öka medvetenheten om Green Key-certifikatet och att främja hållbar utveckling i hotell- och turismbranschen, vilket ger oss ännu bättre möjligheter att arbeta mot en mer hållbar framtid.”

 

Soraya Hlila, Senior Vice President & General Manager, Institutional Europe på Ecolab säger så här:
”Vi på Ecolab skyddar det som är viktigt – planetens och människornas hälsa. Genom vårt samarbete med Green Key kan vi hjälpa hotellbranschen att uppnå högsta möjliga hållbarhetsstandard.”

 

Om du vill veta mer om Ecolabs åtagande och framgångar inom hållbarhet kan du klicka här.

 

Om Green Key

Green Key-certifikatet är en ledande standard för excellens inom miljöansvar och hållbar verksamhet i turismbranschen. Denna prestigefyllda ekomärkning representerar ett åtagande av företag att deras turismanläggningar följer de strikta kriterier som fastställts av Foundation for Environmental Education (FEE). 
En Green Key visar att en anläggning har gjort ett åtagande gentemot sina gäster att de, genom att välja att bo på den här typen av anläggning, bidrar till att göra skillnad vad gäller miljö- och hållbarhet. Den höga miljömässiga standard som förväntas av anläggningar med Green Key-certifiering upprätthålls med hjälp av detaljerad dokumentation och regelbundna inspektioner.
Green Key-programmet hanteras av den internationella välgörenhetsorganisationen Foundation for Environmental Education (FEE) och dess nationella medlemsorganisationer. Mer information finns på Green Keys webbplats www.greenkey.global 

 

 

Ladda ner partnerskapsbroschyr

Liknande nyheter