Ecolab bidrar med 83 miljoner dollar för att stärka samhällen under 2022

13 februari 2023
A group of Ecolab’s volunteers on a beach

En grupp volontärer från Ecolab på en strand.

 ST. PAUL, Minn. – 13 februari 2023 – Under 2022 har Ecolab Inc., den globala ledaren inom lösningar och tjänster på områdena vatten, hygien och förebyggande av infektioner, bidragit med 83 miljoner dollar i form av donerade produkter, kontantbidrag och volontärarbete.

”I 100 år har Ecolab hjälpt till att göra världen renare, säkrare och sundare”, sa Kris Taylor, Vice President för Global Community Impact och President, Ecolab Foundation. ”Vi har även länge agerat som ledare i de samhällen där vi är verksamma genom att hjälpa våra grannar med livsmedelssäkerhet, att optimera sin vattenförbrukning och att skydda livsnödvändiga resurser.” 

Bidrag från Ecolab och Ecolab Foundation
I mer än 35 år har Ecolab Foundation stöttat de samhällen där Ecolabs medarbetare lever och arbetar. Under 2022 betalade Ecolab och Ecolab Foundation ut mer än 6 miljoner dollar i bidrag till stöd för arbetet i organisationer som arbetar i linje med våra fokusområden: ungdomar och utbildning, stads- och samhällsutveckling, konst och kultur samt miljö och naturskydd. Nästan 5 miljoner dollar av de totala bidragen stöttar organisationer som arbetar i linje med våra ESG-mål och erbjuder resurser och stöd för att minska riskfaktorer bland unga och andra i behovsställning i våra samhällen.  

Donerade produkter
I samarbete med World Emergency Relief, en ideell organisation som samarbetar med lokala organisationer för att aktivt bekämpa hunger, fattigdom och missförhållanden runt om i världen, har Ecolab distribuerat produkter inom rengöring, sterilisering och folkhälsa till ett värde av mer än 72 miljoner dollar, för att hjälpa samhällen i nöd. 

”Ecolabs effekt på våra program under de senaste 25 åren visar hur synergin i samarbeten mellan företag och ideella organisationer ger en exponentiell ökning av de positiva resultaten för alla parter. De unika styrkorna hos varje part bidrar till allmänhetens bästa och hjälper människor i nöd.”

Kristy Scott

VD, World Emergency Relief


Donationer och frivilligarbete från anställda

Ecolabs teammedlemmar förkroppsligar vårt mål att bidra till att göra världen renare, säkrare och sundare genom att stötta våra samhällen med hjälp av frivilligarbete och individuella donationer. Under 2022 donerade våra medarbetare mer än 2,6 miljoner dollar via Ecolab Community Giving Program. Globalt engagemang bland de anställda i form av donationer och frivilligarbete, som Ecolab Foundation matchade, gav sammanlagt 3,8 miljoner dollar i stöd till 2 338 olika ideella organisationer runt om i världen.

Vi är stolta över våra teammedlemmars engagemang i att göra våra samhällen inte bara renare och sundare utan även till bättre platser att leva och arbeta på.
 
*Beräknat baserat på genomsnittsvärden som fastställts av Independent Sector

Mer information om Ecolab Foundation och dess fokusområden finns här: Ecolabs samhällsengagemang

 

Om Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL), en betrodd partner för nästan tre miljoner kundanläggningar, är en global hållbarhetsledare som erbjuder lösningar och tjänster som skyddar människor och viktiga resurser inom områdena vatten, hygien och förebyggande av infektioner. Genom att bygga vidare på hundra år av innovation uppnår Ecolab en årsförsäljning på 13 miljarder dollar. Företaget har 47 000 medarbetare och är verksamt i mer än 170 länder runt om i världen. Företaget erbjuder omfattande, vetenskapsbaserade lösningar, datadrivna insikter och service i världsklass för att främja livsmedelssäkerheten, bibehålla rena och säkra miljöer samt optimera vatten- och energiförbrukningen. Ecolabs innovativa lösningar förbättrar den operativa effektiviteten och hållbarheten för kunder i livsmedels-, sjukvårds-, life science-, hotell- och industribranscherna. www.ecolab.com

 

Följ oss på LinkedIn @Ecolab, Twitter @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc och Facebook @Ecolab.

###

Kontakt:

MediaRelations@ecolab.com 

(ECL-C)

 

 

Liknande nyheter