Så samarbetar Ecolab med organisationer för att uppnå vårt syfte och bistå samhällen i nöd

Ecolabs Vice President för Global Community Impact och President för Ecolab Foundation, Kris Taylor, träffar VD:n för World Emergency Relief, Kristy Scott, för att diskutera effekten av gemensamt arbete för att hjälpa människor i nöd.

22 februari 2023
Ecolab associates volunteering

Medarbetare på Ecolab som utför frivilligarbete.

Ecolabs mål är att skydda människor och viktiga resurser. En av de saker vi gör för att uppnå vårt mål är att agera ledare i de samhällen där vi är verksamma, hjälpa våra grannar med livsmedelssäkerhet, optimera vattenförbrukningen och skydda hälsan hos såväl människor som vår planet och företaget.

Under 2022 bidrog vi med 83 miljoner* USD i stöd via företagsbidrag och stipendier från Ecolab Foundation, donerade produkter och frivilligarbete från medarbetarna. Detta är mer än en fördubbling av bidragen från 2021.

 

Det är värt att uppmärksamma att vårt arbete med att stötta samhällen världen över ofta får stöd av samarbeten med organisationer som arbetar mot ett gemensamt mål i linje med våra företagsvärden.

 

Ett av dessa samarbeten är med den ideella organisationen World Emergency Relief (WER). Samarbetet har hjälpt Ecolab att distribuera produkter inom rengöring, sterilisering och folkhälsa till ett värde av mer än 72 miljoner USD för att hjälpa samhällen i nöd i olika delar av världen under det senaste året.För att diskutera effekten av detta samarbete har Kris Taylor, Ecolabs Vice President för Global Community Impact och President för Ecolab Foundation, träffat VD:n för WER, Kristy Scott.

 

Deras diskussion har sammanfattats och redigerats för att bli tydligare.

 

Kris Taylor: Vårt företag införlivar våra värderingar i allt vi gör. Detta omfattar att vad som krävs för att skapa en mer hållbar framtid där alla människor kan blomstra. Under åren då jag har arbetat sida vid sida med er organisation har jag insett att vi har ett gemensamt syfte och arbetssätt. Berätta mer om WER, vilka de är och vad deras syfte är.

Kristy Scott: WER existerar för att ta itu med kritiska behov hos barn, som tillgång till rent vatten, livsmedel, sjukvård och utbildning. Vi förstår hur dessa kritiska resurser kan lyfta människor ur fattigdom och förbättra liv. 

 

Vi samarbetar med samhällsledare för att tillhandahålla viktiga resurser vid katastrofinsatser och långsiktigt bistånd, både i USA och globalt. Vårt arbete fokuserar på att göra långsiktig skillnad för människor i nöd.

 

Kris: Vi upplever fortfarande globala kriser, däribland effekterna av COVID-19-pandemin, de eskalerande effekterna av klimatförändringar och beväpnade konflikter. Hur tror du att organisationer som Ecolab kan göra skillnad för WER? 

Kristy: Ecolabs effekt på våra program under de senaste 25 åren visar hur synergin i samarbeten mellan företag och ideella organisationer ger en exponentiell ökning av de positiva resultaten för alla parter. De unika styrkorna hos varje part bidrar till allmänhetens bästa och hjälper människor i nöd.

 

Att arbeta som en del av ett globalt samhälle medför även samordnade insatser där donerade varor enkelt kan anskaffas i en del av världen och, genom vårt kombinerade nätverk, uppfylla behoven i länder eller situationer där resurserna inte är lätta att få tag på.

 

Kris: Som du nämnde har WER och Ecolab samarbetat för att stötta de mest behövande i många år. Kan du beskriva en begäran om stöd på sista tiden som påverkades mycket av samarbetet mellan WER och Ecolab?
 

Kristy: Ett exempel på ett samarbete mellan WER och Ecolab på senaste tiden är våra gemensamma insatser under flyktingkrisen i Ukraina. Inom några dagar efter invasionen kontaktade WER vår långvariga programpartner i grannlandet Moldavien för att etablera ett distributionssystem för biståndsmaterial till människor på flykt från våldet. Jag kontaktade samtidigt Ecolab för att se om materialen kunde anskaffas i Europa, som en del av de inledande nödinsatserna, och i USA om långsiktigt arbete krävdes.

 

Ecolab svarade direkt, utan att tveka. Tillsammans har vi tillhandahållit hälso- och hygienprodukter till ett värde av mer än 17 miljoner USD fram till idag – en avgörande del i att upprätthålla folkhälsan och förebygga spridning av sjukdomar.

 

Vår långa relation, som bygger på förtroende, och vårt gemensamma mål att hjälpa till under kriser har hjälpt miljontals människor genom åren, och den här situationen var inget undantag.

 

Kris: Under 2022 donerade våra medarbetare mer än 2,6 miljoner dollar via Ecolab Community Giving Program. Globalt engagemang bland de anställda i form av donationer och frivilligarbete, som Ecolab Foundation matchade, gav sammanlagt 3,8 miljoner dollar i stöd till 2 338 olika ideella organisationer runt om i världen. Kan du beskriva fördelarna med att samarbeta med ett företag som har ett program för samhällsbidrag där företaget matchar bidragen?  


Kristy: Det är otroligt mäktigt att samarbeta med ett företag som Ecolab, som inte bara erbjuder ett program där företaget matchar bidrag utan aktivt marknadsför det för att stötta viktiga saker och främja en känsla av gemenskap och syfte bland medarbetarna. Den främsta fördelen för WER är ökad finansiering för våra program. Andra fördelar är ökad synlighet och medvetenhet bland allmänheten vad gäller vårt arbete, vilket hjälper oss att nå våra mål och göra större skillnad.

 

 

Mer information om Ecolabs initiativ inom samhällbistånd och Ecolab Foundation finns på sidan om samhällsengagemang .

 

*Beräknat baserat på genomsnittsvärden som fastställts av Independent Sector

 


Liknande nyheter