Ecolab har utsetts till ett av världens mest etiska företag för sitt engagemang kring att göra det rätta

17 mars 2023
Ecolab associates at a Healthcare facility

En Ecolab-medarbetare går igenom branschteknik med en kund på en vårdinrättning.

Ecolab Inc., en global ledare vad gäller lösningar och tjänster inom vatten, hygien och förebyggande av infektioner, har fått erkännande för sitt engagemang kring etiskt uppförande och företagande. För 17:e året i rad har företaget utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute, en global ledare som definierar och främjar standarderna inom etiskt företagande. Ecolab är ett av endast sex företag som har erkänts av Ethisphere Institute varje år sedan 2007, vilket gör utmärkelsen till ett bevis på företagets orubbliga engagemang för att göra det rätta, även i pressade lägen.

”Det är en ära att få detta erkännande, vilket bekräftar vårt djupa engagemang kring etiskt uppförande”, sa Christophe Beck, Chairman och CEO på Ecolab. ”Våra värderingar är kärnan i allt vi gör och vi är stolta över att få erkännande för vårt arbete kring att bygga upp förtroende och trovärdighet bland våra partner, kunder och andra intressenter.”

Ecolab har alltid vilat på sina värderingar, vilket innebär att göra det rätta på ett rättvist och ärligt sätt. Företagets efterlevnads- och etikteam spelar en avgörande roll i att upprätthålla dessa värderingar genom att erbjuda medarbetarna vägledning och stöd som hjälper dem att följa lagar, förordningar och företagets policyer.

”Eftersom vi är ett företag som fokuserar på sina värderingar och har miljontals kunder runt om i världen är det oerhört viktigt vad vi gör och hur vi gör det”, sa Beck. ”Vår uppförandekod och våra policyer och ställningstaganden guidar oss i vårt arbete och säkerställer att vi agerar i linje med Ecolabs värderingar. Vi brinner för att göra det rätta, även när det är tufft eller impopulärt, eftersom vi vet att etiskt uppförande är avgörande för vår långsiktiga tillväxt och framgång.”

Ecolabs engagemang kring etiskt uppförande har inte gått obemärkt förbi. Företaget har fått flera utmärkelser och erkännanden för sitt arbete. Bland annat har vi utsetts till ett av världens mest beundrade företag för nionde året i rad och ligger på plats 21 av 961 företag bland Amerikas mest rättvisa företag. Världens mest etiska företag är det senaste erkännandet för företagets löpande arbete med att främja integritet, transparens och ansvarstagande i alla sina verksamheter.

”Vi är stolta över att uppmärksammas för vårt engagemang kring etiskt uppförande. Detta erkännande är ett bevis på det hårda arbete och engagemang som våra medarbetare runt om i världen uppvisar – de förkroppsligar våra värderingar varje dag.”

Christophe Beck

Chairman och CEO på Ecolab

Liknande nyheter