Ecolabs undersökning visar höga förväntningar på vattenhushållning

21 mars 2023
A dam

”A Year in Water” gör en tillbakablick på företagets framsteg på världsvattendagen

Nya data från en global undersökning som genomförts och beställts av Ecolab, en global ledare inom hållbarhet som erbjuder lösningar och tjänster inom vatten, hygien och förebyggande av infektioner, har uppdagat höga förväntningar bland konsumenterna vad gäller företagens roll inom tillgång till och hushållning med vatten.

Undersökningen om vatten, hållbarhet och klimatförändringar vände sig till tusentals konsumenter i åtta olika länder. Resultaten visade att:

 • 74 % av konsumenterna anser att företag bör göra vattenhushållning till en hög eller avgörande prioritering
 • bara 25 % av konsumenterna anser att företagen vidtar rätt mängd åtgärder för att spara vatten
 • över 60 % av konsumenterna sa att de själva eller en familjemedlem hade upplevt problem med att få tillgång till dricksvatten.

I sitt tal på FN:s historiska vattenkonferens på FN:s högkvarter i New York sa Ecolabs Chairman och VD, Christophe Beck, att ”konsumenterna sänder ett högt och tydligt budskap – om företagsledare inte prioriterar vattenförvaltning så gör de inte tillräckligt. De insatser som Ecolab har gjort under det senaste året för att skydda viktiga resurser visar att det är möjligt att främja både hållbarhet och företagstillväxt samtidigt.”

Den 22 mars varje år belyser världsvattendagen frågor som rör vatten och sanitet. Temat för 2023 är ”Påskynda omställningen” och uppmanar till fortsatta framsteg mot FN:s hållbarhetsmål nr. 6. För att uppmärksamma dagen belyste Ecolab företagets ledarroll under ett år av förändring och framsteg.

Några höjdpunkter från företagets år inom vatten:

 • Ecolab hjälpte sina kunder att spara över 215 miljarder gallon vatten under 2022, vilket motsvarar dricksvattenbehovet för mer än [#2]} miljoner människor. Ecolabs målsättning är att från och med år 2030 hjälpa sina kunder att spara 300 miljarder gallon vatten varje år, vilket motsvarar det årliga dricksvattenbehovet hos 1 miljard människor.
 • Ecolab har tillsammans med DuPont, Gap, Inc., Reckitt, Starbucks och amerikanska International Development Finance Corporation bidragit med investeringar på närmare 140 miljoner USD i WaterEquitys Global Access Fund IV för att bidra till ökad tillgång till vatten, vattenrening och hygien för upp till 5 miljoner människor i regioner med vattenbrist.
 • Ecolab har lanserat Ecolab Water for Climate-programmet för att hjälpa företag att bemöta den ökande inverkan av energikriser, klimatförändringar och vattenbrist. Programmet är utformat för att bemöta dessa tre utmaningar genom att tillhandahålla holistiska lösningar som bland annat granskningar, rådgivning, ingenjörskonst, avancerade kemikalier och digital teknik som hjälper företag att införa strategier som minskar vattenförbrukningen samt ökar återanvändning respektive återvinning av vatten.
 • Ecolab har inlett ett samarbete med Siemens för att lansera Climate Intelligence med ECOLAB3D™, en lösning som ger kunderna möjlighet att virtuellt modellera olika scenarier för sina vatten- och energisystem i syfte att hitta möjligheter att spara vatten och ström, samtidigt som man minskar växthusgasutsläppen.
 • Ecolab presenterade Ecolab Global Intelligence Center, ett internationellt nätverk med fjärranalysanläggningar som specialiserar sig på att analysera data från anslutna kemikalier och tekniker, inklusive ECOLAB3D-drivna lösningar som vattenflödesanalys, vattenkvalitetsanalys och OMNI™.
 • Ecolab mottog nya certifieringar från AWS (Alliance for Water Stewardship) för sina tillverkningsanläggningar i Kina, Mexiko, Brasilien och USA, vilket betyder att Ecolab nu har åtta AWS-certifierade anläggningar. Dessa certifieringar delas ut till program som ökar sin operationella effektivitet, minskar mängden avfallsvatten och minimerar vattenriskerna för att bidra till en mer vattensäker framtid för lokala samhällen.
 • Ecolab delade ordförandeskapet för FN:s CEO Water Mandate och bidrog med stöd som en av de sju grundarna av Water Resilience Coalition för att se till att den långvariga krisen med global vattenbrist hamnar högst upp på företagens agenda.
 • Ecolab fick ett offentligt erkännande för sitt ledarskap inom hållbarhet, klimatfrågor och vatten när man togs med i Corporate Knights lista över de mest hållbara företagen i världen år 100, CDP och Dow Jones hållbarhetsindex, samt As You Sows netto-noll-bedömning, för att bara nämna ett fåtal.
 • Ecolab fortsatte att erbjuda sin Smart Water Navigator utan kostnad till alla företag som vill undersöka vilket värde vatten har i deras verksamheter och vidta åtgärder för att uppnå sina vattenmål.

Att öka förändringstakten via kraften i vatten är ett av kärnvärdena i Ecolabs målsättning att förbättra hälsan hos människor, jorden vi lever på och företag runt om i världen. Företaget delar sina expertkunskaper inom smart vattenanvändning med sina kunder för att hjälpa dem att minska sin vattenförbrukning samt öka återanvändningen och återvinningen av vatten i sina verksamheter. Förutom att de bidrar till effektiv vattenförbrukning hjälper Ecolabs lösningar också kunderna att effektivisera sin energianvändning, minska mängden avfall och reducera sina utsläpp av växthusgaser för att främja en hållbarare framtid.

Läs mer om hur Ecolab samarbetar med sina kunder för att bidra till att lösa världens mest komplexa problem i en föränderlig verklighet på www.ecolab.com/expertise-and-innovation/people-planet-business-health.

Om Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL), en betrodd partner för miljontals kunder, är en global ledare inom hållbarhet som erbjuder lösningar och tjänster inom vatten, hygien och förebyggande av infektioner för att skydda människor och viktiga resurser. Genom att bygga vidare på hundra år av innovation uppnår Ecolab en årsförsäljning på 14 miljarder dollar. Företaget har 47 000 medarbetare och är verksamt i mer än 170 länder runt om i världen. Företaget erbjuder omfattande, vetenskapsbaserade lösningar, datadrivna insikter och service i världsklass för att främja livsmedelssäkerheten, bibehålla rena och säkra miljöer samt optimera vatten- och energiförbrukningen. Ecolabs innovativa lösningar förbättrar den operativa effektiviteten och hållbarheten för kunder inom livsmedels-, sjukvårds-, life science-, hotell- och industribranschen. www.ecolab.com

Följ oss på LinkedIn @Ecolab, Twitter @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc och Facebook @Ecolab.

(ECL-C)

Kyle Kapustka
612-708-4304
MediaRelations@Ecolab.com

Källa: Ecolab Inc.

Liknande nyheter