Ecolabs ordförande och CEO, Christophe Beck, och företagets chief marketing officer, Gail Peterson, tar plats på INvolves lista över viktiga förebilder 2023

Utmärkelsen uppmärksammar företagsledare som banar väg för ökad inkludering på arbetsplatser.

25 maj 2023
Ecolabs ordförande och CEO, Christophe Beck, och chief marketing officer, Gail Peterson som tagits med på INvolves lista över viktiga förebilder 2023

Ecolabs ordförande och CEO, Christophe Beck, och chief marketing officer, Gail Peterson som tagits med på INvolves lista över viktiga förebilder 2023

INvolve, en organisation som samarbetar med företag för att främja positiv och hållbar tillväxt via inkludering, har tagit med Christophe Beck, Ecolabs ordförande och CEO, på listan Empower Top 50 Advocates för 2023 och Gail Peterson, chief marketing officer, på 2023 års lista över Empower 100 Executives. 

Listorna uppmärksammar företagsledare som banar väg för ökad inkludering på arbetsplatser och som skapar en jämlik arbetsmiljö för icke-vita personer. Utmärkelsen belyser Ecolabs övergripande åtagande kring att skapa en mångfaldig, jämlik och inkluderande arbetsmiljö, vilket både Beck och Peterson har förespråkat under sin ämbetstid. Detta åtagande kring mångfald, jämlikhet och inkludering främjar tillväxt och innebär framtida möjligheter för företaget.

”Jag känner mig ödmjuk över att ha tagits med på denna lista över inflytelserika ledare, särskilt eftersom det innebär ett stort ansvar att kallas förebild”, sa Beck. ”Jag är helt övertygad om att företagsledare som prioriterar att skapa en inkluderande kultur ser fördelarna i hur deras team presterar. Det är därför vi vill att Ecolab ska vara en plats där människor känner tillhörighet och blomstrar och varför vi betraktar inkludering som en viktig del av våra fortsatta affärsframgångar.”

Några av de insatser som främjar mångfald, jämlikhet och inkludering som uppmärksammats av INvolve är att stötta medarbetare via resursgrupper, extra förmåner som hjälp till medarbetare med särskilda behov samt inrättandet av Ecolabs exekutiva råd kring mångfald, jämlikhet och inkludering – en grupp högre chefer som förespråkar mångfald, jämlikhet och inkludering och bidrar till företagets strategi på området. Man tog även hänsyn till Ecolabs framsteg mot sina påverkansmål för 2030 vad gäller mångfald, jämlikhet och inkludering. Exempel på vad som har uppnåtts:  

  • 50 % ökning av antalet kvinnliga och icke-vita chefer sedan 2016.
  • 38 % av alla nya chefer som anställdes globalt var kvinnor.
  • 35 % av alla nyanställda chefer i USA var icke-vita personer.
  • 96 % årlig ökning av beställningarna från mångfaldiga leverantörer.

”Alla individer på de här listorna förespråkar inkludering och utnyttjar sin expertis och sina kunskaper för att driva initiativ som påverkar och bidrar till strategisk förändring inom sina respektive organisationer”, sa Suki Sandhu OBE, grundare och CEO på INvolve. ”Det är oerhört viktigt att icke-vita personer i globala organisationer kan lyckas och ha framgångsrika karriärer och dessa förebilder krävs för att uppnå förändringar och riva de murar som förhindrar framsteg.” 

INvolve är en av flera organisationer som har uppmärksammat Ecolabs arbete inom mångfald, jämlikhet och inkludering under de senaste åren. Andra utmärkelser omfattar fyra år i rad på Bloombergs Gender-Equality Index och DiversityIncs Top 50-lista plus högsta betyg i Disability Equality Index

 

”Det är nödvändigt för alla organisationer att sätta mål för mångfald, jämlikhet och inkludering. Jag är stolt att kunna säga att vi på Ecolab gjorde större framsteg mot våra mål förra året än sammantaget under de föregående tre åren. Jag ser fram emot allt vi kan uppnå härnäst."

Christophe Beck

Ecolabs ordförande och CEO 

Liknande nyheter