100-årsjubileet för globala hjälpveckor belyser Ecolabs åtagande kring att ge tillbaka

28 juni 2023
Ecolab associates volunteering during the 100th Anniversary Global Weeks of Service event and Ecolab’s Community Impact logo.

Team runt om i världen deltog i frivilligarbete för att påverka sina lokala samhällen på ett positivt sätt.

Varje år utför Ecolabs medarbetare tusentals timmar frivilligarbete, vilket visar att deras åtagande kring att skydda det som är viktigt i livet gäller även utanför arbetsplatsen. 

I samband med sitt 100-årsjubileum höll Ecolab i år ett evenemang för att fira 100-årsdagen för företagets globala hjälpveckor den 5–15 juni, för att samla medarbetare runt om i världen kring en gemensam hjälpinsats. Över 750 medarbetare deltog i insatsen som omfattade 35 projekt i 14 länder. 

”Hjälpveckoevenemanget visar hur mycket det betyder för våra medarbetare att ha en 100 % positiv inverkan på människor och vår planet”, sa Ecolabs styrelseordförande och VD, Christophe Beck. ”Detta är bara ett litet exempel på de fantastiska insatser som våra team gör under hela året.” 

Mycket av volontärarbetet fokuserade på miljön – städning av parker, stränder, vattendrag och andra offentliga platser, samt plantering av växter och träd. 

Exempelvis arrangerade Ecolab-team i Australien, Nya Zeeland och Fiji 10 olika skräpplockningspromenader i regionen. Över 200 medarbetare deltog och samlade ihop över 500 pounds med skräp. De planterade dessutom 150 träd.

I Minnesota spred medarbetarna ut sig i Minneapolis och Saint Paul för att plocka skräp. Dessutom rensade de ogräs, gödslade, förberedde och planterade rabatter i samarbete med Saint Paul Parks and Recreation samt St. Paul Downtown Alliance. Vårt Naperville III-team samarbetade med Conservation Foundation för att plocka skräp i en stor park. 

Liknande insatser gjordes i Indiana, New Jersey, Kenya, Mexiko, Schweiz, Filippinerna, Italien, Slovenien och på många andra platser, vilket visar att våra medarbetare brinner för att förbättra områdena där de bor och arbetar.

Så här långt i år har Ecolab-team deltagit i 170 volontärprojekt och ägnat över 12 000 timmar i 31 länder åt detta. 


Liknande nyheter