Lindström Group samarbetar med Nalco Water för att minska användningen av färskvatten i Indien

2022 lanserade Nalco Water ett projekt med avancerad filtreringsteknik på Lindström Groups tvättanläggning i Chennai, Indien. På lite över ett år lyckades Lindström återanvända 74 % av vattnet på anläggningen och minska sin totala färskvattenanvändning i Chennai med 56 %.

14 mars 2024
Lindstrom Logo Stack of white towels in a commercial laundry facility


Indien är den största förbrukaren av grundvatten och ett av de länder med störst vattenbrist i världen.

På Lindström Groups 13 tvätterier i Indien tvättas tusentals kilo uniformer och arbetskläder från olika branscher varje dag, i enlighet med gällande säkerhetskrav och standarder för bland annat kemikaliebeständighet och hygien. I Asien står tjänsterna inom arbetskläder och renrum för 45 % av Lindström Groups vattenförbrukning.

I årtionden har Lindström Group arbetat med olika sätt att optimera vattenförbrukningen på sina tvätterier för att säkerställa att de hanterar spillvatten på ett ansvarsfullt sätt. I och med att vattenresurserna i Indien minskar i oroväckande takt försöker koncernen hela tiden hitta nya sätt att minimera vattenförbrukningen per tvättat kilo.

Målet att använda 55 % återvunnet vatten

Att spara vatten är avgörande för att skydda miljön, säkerställa hållbarhet, minska vattenbristen och bidra till lika tillgång till vatten i hela världen, vilket gynnar både nuvarande och framtida generationer. Målet med Nalco Waters projekt med avancerade filtreringstekniker  bestod av två delar – att hantera vattenbrist lokalt och att bidra till globala hållbarhetsåtgärder för vatten.

För att sparka igång projektet fastställde Nalco Water specifika mål och viktiga resultatsindikatorer (KPI:er) för att mäta framgång:

  • Lindström Group siktade på att återvinna 75 % av vatten från processen med omvänd osmos och lyckades uppnå 74 % inom 13 månader.
  • Under tvättprocessen siktade Lindström Group på att använda minst 55 % återvunnet vatten och lyckades uppnå 56 % – från 9,2 liter per kilo till 4,1 liter per kilo.
  • Lindström Group minskade förbrukningen av färskvatten med 44 % i tvättprocessen.

För att nå dessa mål investerade Lindström Group i en halvautomatiserad anläggning för vattenhantering och omvänd osmos (RO) i Chennai.

Minska vattenförbrukningen utan att kompromissa med tvättkvaliteten

Genom sitt samarbete med Nalco Water arbetade Lindström Group för att säkerställa ansvarsfull vattenhantering. Murli Iyer, Head of Light Business på Nalco Water, Indien, lyfter fram företagens gemensamma värden: ”Lindströms åtagande kring hållbarhet, innovation och en cirkulär ekonomi, tillsammans med deras We Care-kultur, ligger i linje med Ecolabs mål att skydda det som är viktigt och vår hållbarhetsstrategi – att förbättra hälsan för människor, planeten och företag i hela världen och på så sätt hjälpa våra kunder att lyckas.”

Vattenåtervinningsanläggningen, som drivs helt och hållet av Nalco Water, använder speciella kemikalier i tvättmedlen för att minska vattenförbrukningen utan att kompromissa med tvättkvaliteten. Eftersom båda företagen följer strikta hälso- och säkerhetsregler har det inte inträffat några olyckor eller incidenter under hela projektet.

”Anläggningen för hantering av spillvatten, som drivs av Nalco, har på ett effektivt sätt återanvänt den fastställda procentandelen vatten, vilket har minskat beroendet av färskvattenresurser markant. Dessutom uppfyller det behandlade vattnet som släpps ut i miljön de lagstadgade krav som gäller för regionen, vilket återspeglar åtagandet kring miljöansvar”, säger Nikhil Shirsat, Process Specialist på Lindström, Asia.

Lindström får dagliga och månatliga rapporter och vi träffas varje månad för att gå igenom vad som har uppnåtts och identifiera områden där vi kan bli bättre. Efter projektets första sex månader diskuterade vi även vad vi skulle fokusera på under den andra fasen.

”Lindströms åtagande kring hållbarhet, innovation och en cirkulär ekonomi, tillsammans med deras We Care-kultur, ligger i linje med Ecolabs mål att skydda det som är viktigt.”

– Murli Iyer

Head of Light Business på Nalco Water, IndienBättre tvättkvalitet med stora vattenbesparingar

Lindström såg imponerande resultat från Nalco Waters projekt med  avancerade filtreringstekniker  som ledde till vattenbesparingar motsvarande 330 miljoner liter – eller 132 OS-simbassänger. Vad gäller daglig vattenförbrukning skulle initiativet kunna kompensera för behovet hos 2,5 miljoner människor per dag.

Genom att säkerställa bättre vattenkvalitet kunde Lindström även förbättra tvättkvaliteten, sänka tvättkostnaderna och få plaggen att hålla längre. Projektet med avancerade filtreringstekniker  visar prov på deras åtagande kring innovation och hållbarhet, och sätter ribban för andra företag när det gäller proaktiva åtgärder för vattenkonservering.

”Lindström går i täten för andra företag och ligger i framkant. Föreskrifterna för färskvattenförbrukning i Indien och resten av världen blir allt striktare och företag kan hamna i en position där de plötsligt måste minska mängden vatten de använder”, säger Gowtham Raj, Area Manager – South på Nalco Water, Indien. Raghu Harihar, Training Manager, Institutional Business på Ecolab India, fortsätter: ”Det är toppen att Lindström samarbetar med oss för att vidta dessa åtgärder i förväg – vårt mål är att vara tankeledare på marknaden och förutspå utmaningarna innan de inträffar.”

I framtiden planerar Lindström att implementera helautomatiserade system på anläggningen för att öka effektiviteten och enhetligheten ytterligare samtidigt som man minimerar mängden mänskliga fel. De siktar även på att utöka sitt RO-system till andra tvätterier i Indien och resten av Asien, för att minska belastningen på färskvattenkällor och tillhandahålla mer hållbara och kostnadseffektiva tjänster. 

I nästa led planerar Lindström att utnyttja Nalco Waters analysplattform som drivs av artificiell intelligens (AI), ECOLAB3D™,  för att utveckla användningen av analys och algoritmer och förättra prestandan ytterligare i avsikt att uppnå ännu bättre resultat inom vattenåteranvändning. 

Läs mer om Ecolabs hållbarhetsarbete, som våra insatser för att spara vatten och optimera användningen av naturresurser.

 

”Vi har redan ett system för att återanvända vatten på våra tvätterier, men vi ville gå ett steg längre och återvinna vattnet så att vi kunde minska mängden färskvatten vi använder.”

– Venkataraj Anantharaman Laguduva

Head of Continuous Service, Asia, Lindström Group

Liknande nyheter