Ecolab publicerar rapporten om tillväxt och påverkan för 2023 som visar framsteg mot att skapa positiv påverkan för 2030

21 maj 2024
Nature and water

Genom att utvecklas snabbare tillsammans med våra kunder arbetar Ecolab för att hjälpa till att skapa en positiv framtid.

Ecolab Inc., en ledare inom hållbarhet som erbjuder lösningar och tjänster inom vatten, hygien och förebyggande av infektioner, publicerade idag sin Rapport för tillväxt och påverkan för 2023. I den här rapporten dokumenteras företagets arbete inom finans-, miljö-, samhälls- och styrningsrelaterade ämnen. Företagets framsteg mot att skapa positiv inverkan för 2030 diskuteras också.

I mer än hundra år har Ecolab utnyttjat innovativ teknik för att uppnå positiva affärsresultat och hållbara effekter i syfte att främja lönsam tillväxt för sina kunder och sin egen verksamhet. Detta åtagande lever kvar ända till idag, och Ecolab fortsätter skapa positiv inverkan samtidigt som man främjar lönsamhet.

”Ecolab ser en framtid som är nettopositiv, där företag kan förbättra både sina resultat och sin positiva inverkan på världen,” sa Christophe Beck, Chairman och CEO, Ecolab. ”2023 blev vårt bästa år någonsin, och vår nya rapport om tillväxt och påverkan visar hur samarbeten med kunder och partners hjälper oss att skapa en positiv framtid.”

Ecolab gör sitt åtagande kring människor, planeten och företagshälsa till en del av alla sina produkter och tjänster. Med hjälp av vetenskapsbaserade lösningar, datadrivna insikter och service i världsklass kan företaget förbättra sin egen verksamhet och samtidigt skapa gemensamt värde och positiva resultat för sina kunder.

Under 2023 samarbetade Ecolab med sina kunder för att hjälpa till att:

  • spara 226 miljarder gallon vatten, vilket motsvarar dricksvattenbehovet för 782 miljoner människor
  • tillhandahålla säkra livsmedel för 1,4 miljarder människor
  • tvätta 60 miljarder händer och
  • undvika 3,8 miljoner ton växthusgasutsläpp.

Även om Ecolab gör störst skillnad genom sitt arbete med sina kunder är företaget även en förebild i sin egen verksamhet och samhällena där man är verksamma. Under 2023 överträffade Ecolab sina klimat- och vattenmål för verksamheten och gjorde stora framsteg mot att minska sina växthusgasutsläpp och föra vattenförvaltningen framåt på jakt efter en positiv nettopåverkan på vatten. Här är några andra prestationer:

Ecolabs rapport om tillväxt och påverkan för 2023 reflekterar företagets åtagande kring att ha en positiv inverkan under 2030 och bekräftar att man kan skapa konkurrensfördelar genom att prioritera hållbarhet.

Du kan läsa Ecolabs rapport om tillväxt och påverkan på https://www.ecolab.com/corporate-responsibility/growth-and-impact-report. Mer information om Ecolabs positiva inverkan under 2030 finns på https://www.ecolab.com/corporate-responsibility/2030-positive-impact.

Om Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL), en betrodd partner för miljontals kunder, är en global ledare inom hållbarhet som erbjuder lösningar och tjänster inom vatten, hygien och förebyggande av infektioner för att skydda människor och viktiga resurser. Genom att bygga vidare på hundra år av innovation uppnår Ecolab en årsförsäljning på 15 miljarder dollar. Företaget har 48 000 medarbetare och är verksamt i mer än 170 länder runt om i världen. Företaget erbjuder omfattande, vetenskapsbaserade lösningar, datadrivna insikter och service i världsklass för att främja livsmedelssäkerheten, bibehålla rena och säkra miljöer samt optimera vatten- och energiförbrukningen. Ecolabs innovativa lösningar förbättrar den operativa effektiviteten och hållbarheten för kunder inom livsmedels-, sjukvårds-, life science-, hotell- och industribranschen. www.ecolab.com

Följ oss på LinkedIn @Ecolab, Twitter @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc och Facebook @Ecolab.

(ECL-C)

Kyle Kapustka

612-708-4304

MediaRelations@Ecolab.com

Källa: Ecolab Inc.

 

Liknande nyheter