Mountain_cave_waterfall.jpg

Tvättprogram för flerfamiljshus

Ecolabs främsta målsättning har alltid varit att erbjuda bästa möjliga tvättresultat till lägsta möjliga kostnad. Det är också väldigt viktigt för oss att spillvattnet från tvätten har så liten inverkan på miljön som möjligt. Vi vidareutvecklar därför våra produkter kontinuerligt.

 

Vi är en av de första leverantörerna i Sverige som kan erbjuda ett Svanen-märkt tvättprogram för flerfamiljshus som innehåller alla de produkter som behövs för att uppnå förstklassiga tvättresultat. Den viktigaste komponenten i det här programmet rekommenderas av det nordiska Astma-och allergiförbundet och är Svanen-märkt.


Asthma Allergy Nordic Label   Nordisk Miljomaerkning Label


Om det nordiska Astma- och allergiförbundet

Det nordiska Astma- och allergiförbundet är ett samarbete mellan astma- och allergiförbund i Norge, Sverige och Danmark.

Produkter med Asthma Allergy Nordic-märkningen anses lämpliga för personer med astma, allergier eller annan överkänslighet – liksom för alla som vill undvika parfymer och allergiframkallande ämnen.

 

Om den nordiska miljömärkningen Svanen

Den nordiska miljömärkningen är det officiella miljöcertifikat som erkänns av de nordiska myndigheterna. När du använder produkter märkta med den nordiska miljömärkningen i din tvättstuga kan du vara säker på följande:

  • Produkterna är bland de minst skadliga för miljön
  • Kvaliteten och effektiviteten är minst lika hög som för produkter utan den nordiska miljömärkningen
  • Hänsyn har tagits till din hälsa (inga cancer- eller allergiframkallande ämnen)
  • Innehåller inga zeoliter

Liknande erbjudanden

Liknande erbjudanden visas nedan:

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga aktiviteter hittades