Aqua Energy System

Aqua Energy System


Vatten- och energibesparande lösning

Aqua Energy System är en energibuffert för centralvärme som samlar in och omfördelar varmt vatten, uppvärmt med fri, återvunnen energi.

Huvudegenskaper

  • buffertsystem med varmvatten med integrerade temperaturzoner
  • smart kontrollpanel
  • kontinuerlig temperaturkontroll
  • integrerade nivåsensorer
  • fördelningspumpar med växelriktad styrning
  • monitor med energiåtervinning (valbar)
  • extra värme med ånga (valbart)
  • extra värme med Aqua Heater Plus T (valbart)

För mer information, ladda ner faktabladet för Aqua Energy System

Relaterad utrustning

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterad utrustning hittades.