AquaVent

AquaVent


Energibesparande åtgärd

AquaVent är en högeffektiv värmeväxlare för manglar. Systemet använder varmluft från mangeln för att värma upp färskvatten och minskar energikostnaderna för tvätt. Inuti AquaVent droppar vattnet genom den uppsamlade varmluften och upptar värmeenergi.

Huvudegenskaper

  • luftflöde 4000 m3/h
  • vattenflöde 15 m3/h
  • isolering av hög kvalitet
  • ram i rostfritt stål
  • pekskärmskontroll
  • energibesparingar, upp till 300 kW

För mer information, ladda ner faktabladet för AquaVent

Relaterad utrustning

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterad utrustning hittades.