Aquabatch

Aquabatch


Vattenfiltreringslösning

AquaBatch är utformad för filtrering i förtvätts-, huvudtvätts- eller sköljzonen i en tunneltvättmaskin. Aquabatch använder ett en-stegs diskfiltreringssystem för att avlägsna fibrer, hår och andra partiklar direkt i maskinen, samt för att öka kvaliteten på de tvättade textilierna och minska vatten- och energibehoven. Vattnet som utvunnits från en tunnelkammare filtreras i genomsnitt 3 gånger (beroende på cykeltid) för varje cykel.

Huvudegenskaper

  • tillförlitligt diskfiltreringssystem
  • automatisk självrengöring
  • komponenter i rostfritt stål
  • vattenflöde upp till 18 m3/h
  • helautomatiskt
  • lågt underhållsbehov
  • filtreringsnivå kan anpassas med användning av olika filtreringsdiskar

För mer information, ladda ner faktabladet för AquaBatch

Relaterad utrustning

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterad utrustning hittades.