Aquadrain

AquaDrain


Vattenfiltreringslösning

AquaDrain är ett påsfiltreringssystem som används för att filtrera det bakre spolvattnet innan det dräneras. En oscillerande filterpåse avlägsnar de fasta partiklarna från spolvattnet vilket minskar mängden ludd, skräp och COD.

Huvudsakliga egenskaper

  • enstegsfiltrering
  • komponenter i rostfritt stål
  • modulär design för upp till 2 spolningssystem
  • filtrering från 50μ to 400μRelaterad utrustning

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterad utrustning hittades.