Bild på Blue Ocean

Blue Ocean


Filtreringssystem för vatten

Vattenfiltreringssystemet Blue Ocean kan användas för centrifuger och för kontinuerligt använda tvättmaskiner och kan filtrera processvattnet ner till 115 mikron i ett enda steg med hjälp av ett skivfiltreringssystem. Det filtrerade vattnet är redo för återanvändning vid temperaturer mellan 25 och 40 °C (beroende på tvättprocess), vilket sparar både vatten och energi. Ytterligare vattentankar och vattenfiltreringstankar kan anslutas vid behov.

Huvudegenskaper

 • 115 mikrons filtrering
 • flödesstyrning (upp till 15 m3/h)
 • förmonterad lösning
 • helt automatisk
 • filtreringsringar med djup filtrering
 • självrengörande
 • rostfria tankar 1800 liter
 • magnetiska flödessensorer
 • temperatur- och nivåsensorer
 • 7 1/2-tums pekskärm i färg
 • ånginsprutning till värmevatten (tillval)  

För mer information, ladda ner faktabladet för Blue Ocean

Relaterad utrustning

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterad utrustning hittades.