COSA CIP 72

COSA™ CIP 72

Ecolab COSA™ CIP 72 är ett surt rengöringsmedel baserat på organiska syror, fritt från fosfater, kväve och tensider, för avlägsnande av mineraler och syralösliga rester. Lämpligt för rengöring på plats (CIP)-utrustning som används vid läkemedelstillverkning, inklusive blandningskranar, vätskebäddar, tankar och lagringskärl.

Egenskaper och fördelar

  • Mycket bra för avlägsnande av oorganisk smuts.
  • Fritt från fosfater, kväve och tensider.
  • Underlättar avsköljning av tensider och alkalimedel när det används efter rengöring med ett alkaliskt rengöringsmedel.
  • Stöds av ett komplett valideringspaket som innehåller teknik för att fastställa godtagbara restnivåer och analytiska metoder för restkvantifiering.