EcoSure2023_Cstore_447_brandstandards_550x310.jpg

Varumärkesstandarder

Att upprätthålla varumärkesstandarderna är avgörande för ett framgångsrikt och långlivat företag. Ett löpande åtagande kring kvalitet och konsekvens ger nöjdare och mer lojala kunder. Det är viktigt att proaktivt upprätta och följa varumärkesstandarder för att säkra företagets position på marknaden.

EcoSures branschledande program hjälper större organisationer att bedöma och förbättra hur väl man lever upp till relevanta varumärkesstandarder på alla sina anläggningar. Vi skapar en heltäckande lösning för att skydda ditt varumärke via ett nära samarbete med verksamheten. Programmet består av skräddarsydda bedömningar, insiktsfulla data och rapporter, utbildning och rådgivning, samt programförbättringar för att säkerställa kontinuerlig utveckling.

EcoSure 2023 Photoshoot FSR full-service restaurant, front-of-house

Vad ingår i EcoSure-programmet?

EcoSure samarbetar med globala varumärken för att skapa en omfattande strategi för varumärkesskydd. Prioriteringen ligger på de aspekter som är de främsta drivkrafterna och fokusområdena för just din organisation. Dessa fokusområden täcker allt från varumärkesstandarder, livsmedelssäkerhet och gästupplevelser till produktkvalitet och säkerhet på arbetsplatsen.

När vi har identifierat vilka prioriteringar som gäller för ditt varumärke samarbetar vårt team med dig för att ta fram ett anpassat program som omfattar bedömningar på plats, poängsättning och rapportering som utformas efter just ditt varumärkes behov. 

Under bedömningar på enhetsnivå identifierar vi potentiella problem och förbättringsmöjligheter. Vi interagerar även med medarbetarna för att uppmuntra till positiva förändringar. Berörda parter får bedömningsdata tillsammans med insikter som kan användas som underlag för att minska riskerna och öka kundtillfredsställelsen. 

EcoSure hjälper dig att:

 • fastställa prioriteringsområden för programmet
 • anpassa programmets utformning
 • utföra bedömningar på plats
 • identifiera insikter som kan leda till handling
 • rekommendera programförbättringar
 • utvärdera, definiera och upprätthålla varumärkesstandarder

Viktiga komponenter i programmet för varumärkesskydd

Shield with checkmark

Bedömningar

EcoSures experter utför bedömningar på plats för att ge dig en förståelse för verksamheten på enhetsnivå. Det skräddarsydda besöket kan omfatta efterlevnad av varumärkesstandarder samt andra fokusområden som är avgörande för företaget.

Clipboard with checkmarks

Insikter som kan leda till handling

EcoSures omfattande funktioner för datainsamling och rapportering ger ditt varumärke möjlighet att se förbättringar via rapporter på enhetsnivå, datapaneler med insikter och företagsgranskningar på övergripande nivå. Ditt EcoSure-team använder branschkunskaper och bedömningsdata för att ge unika rekommendationer baserade på ditt varumärkes behov.

2 people with checkmark shield

Utbildning och korrigerande åtgärder

Vårt program för varumärkesskydd fokuserar på medarbetarutbildning, rådgivning och korrigerande åtgärder på enhetsnivå. På så sätt kan du bygga upp en långsiktig arbetskultur med fokus på säkerhet, ansvarstagande, kunskapsretention och initiativförmåga. Våra dedikerade utbildningsbesök och åtgärdsplaner är utformade för att vara flexibla för att möjliggöra förbättringar utan störningar i verksamheten.

Certificate

Bästa branschpraxis

EcoSure har kompetens inom design och införande av globala standarder för flera branscher. Vår nära relation med branschexperter innebär att vi kan hålla oss uppdaterade om bästa praxis. Det hjälper oss att säkerställa att våra program ligger i linje med de senaste trenderna, vilket ger dig bättre insikter om gällande branschstandarder och främjar resultat som gör skillnad.

EcoSure2023_Cstore_620_550x310.jpg

Hur främjar EcoSure bättre varumärkesstandarder?

EcoSure använder en samarbetsmetod för att ta fram ditt program för varumärkesskydd.

EcoSure samarbetar med dig för att utveckla ett starkt program för bedömning och efterlevnad av varumärkesstandarder, vilket hjälper dig att erbjuda en konsekvent upplevelse som representerar ditt unika varumärke på alla anläggningar.

Våra bedömningar på plats täcker viktiga delar av varumärkesupplevelsen, som kundservice, produktskyltning, inredning i kundutrymmen och marknadsföring, samt enhetlighet mellan olika anläggningar. EcoSure-programmets metod med rådgivning på plats och datadrivna insikter hjälper dina medarbetare att upprätthålla en enhetlig varumärkesidentitet som får gensvar hos kunderna.

Vi arbetar med ditt varumärke för att ta fram skräddarsydda bedömningskriterier som kan omfatta:

 • Kundservice/servicekvalitet: Vi utvärderar hur effektivt din personal bemöter kunder och gäster och om de lever upp till varumärkets löften.
 • Renlighet och förhållanden: Vårt team bedömer övergripande renlighet och förhållanden på anläggningen och identifierar områden som kräver förbättrade rutiner, produkter eller investeringar.
 • Riktlinjer för anläggningen: Vi tittar på inredning och fasta inventarier i kund- och personalutrymmen, jämför dem med varumärkesstandardens designkrav, samt granskar övergripande underhåll och skötsel på anläggningen. 
 • Marknadsföring och skyltning: Vi bedömer produktplacering och skyltning, rapporterar om hur väl de ligger i linje med varumärkets vision och hur effektivt de visar upp ditt utbud för att engagera kunderna.
 • Första intrycket: Vi utvärderar ditt utrymme för att säkerställa att det förmedlar varumärkets identitet och gör ett långvarigt intryck på kunderna. 
 • Efterlevnad för menyer och varumärkesprogram: Vi verifierar att dina menyer och varumärkesprogram följer de varumärkesspecifika riktlinjerna och att nya artiklar, produkter och tjänster lanseras och levereras på rätt sätt för att ge en konsekvent och tillförlitlig upplevelse.
 • Lager: Vi bedömer rutinerna för lagerhantering och hjälper dig att se till att rätt produkter är tillgängliga vid rätt tidpunkt för att möta efterfrågan bland kunderna.
 • Personalens uniformer och hygien: Vi erbjuder insikter om personalens uniform och hygienrutiner, vilket hjälper dig att säkerställa att varumärkesstandarderna följs.
 • Marknadsföring och annonsering: Våra experter utvärderar marknadsföringen och annonsmaterialen på enheten och kontrollerar att de är aktuella och reflekterar varumärkets aktuella erbjudanden och kampanjer.

Lär dig mer om våra digitala erbjudanden


Fördelarna med en strategi för varumärkesskydd

EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot

Komplett programhantering

EcoSure-teamet ansvarar för programmets utformning, implementering och dataanalys. 


EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot, Gym

Konsekventa prestationer från anställda

Vårt tillvägagångssätt fokuserar på utbildning, rådgivning och korrigerande åtgärder på enhetsnivå, vilket bidrar till att skapa en medarbetarkultur som främjar säkerhet, ansvarstagande, kunskapsretention och initiativförmåga. 

EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot, dining area

Insikter som kan leda till handling

Våra besök ger insikter om den dagliga verksamheten så att vi kan göra rekommendationer som är skräddarsydda för varumärket. 

 

Ecosure representative with customer at a hotel

Oslagbar kundupplevelse

EcoSures unika heltäckande avtalsstruktur är transparent, vilket gör det möjligt att skapa ett samverkande partnerskap och fokusera på att förbättra programmets resultat. 

Utforska EcoSures lösningar för varumärkesskydd

Läs mer om alla EcoSure-erbjudanden

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga program hittades

Visa alla EcoSure-erbjudanden

Utforska EcoSures branschsegment

Läs mer om alla EcoSure-lösningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga program hittades

Visa alla EcoSure-lösningar
Ecosure representative with customer at a hotel

Kontakta oss

EcoSure förstår varumärkesstandarder och är redo att hjälpa till.

Anpassade bedömningar
Insikter som kan leda till handling
Utbildning och korrigerande åtgärder
Bästa branschpraxis

Kontakta EcoSure

* visar obligatoriska fält

Om du väljer ”ja” samtycker du till att Ecolab kontaktar dig via e-post för att informera om kampanjerbjudanden, uppdateringar med mera. Om du fortfarande vill vara kund hos oss men föredrar att inte få reklammeddelanden kan du skicka in din information utan att kryssa för den här rutan.

Orolig över skydd av personuppgifter? Se vår sekretesspolicy.