GettyImages-1088087670_foodsafety_550x310.jpg

Livsmedelssäkerhet

Att bibehålla livsmedelssäkerheten är helt avgörande för ett varumärkes trovärdighet och långsiktiga rykte. En enda negativ livsmedelsincident kan påverka hela varumärket. EcoSures program för bedömning och varumärkesskydd är ett program i toppklass som hjälper dig att förstå och förbättra verksamheter som berörs av livsmedelssäkerhet, folkhälsa med mera. 

EcoSure erbjuder ett omfattande och mångsidigt program som täcker områden som är viktiga för en organisations varumärkesskydd. Vårt program hjälper ditt team att proaktivt hantera problem inom livsmedelssäkerhet och relaterade verksamhetsproblem, minimera riskerna och skapa utrymmen som ökar kundtillfredsställelsen och förbättrar varumärkets rykte. 

EcoSures livsmedelssäkerhetsbedömningar bygger på livsmedelslagstiftning, HACCP-principer och bästa branschpraxis för att säkerställa att gällande standarder tillämpas i den dagliga verksamheten.

Vad ingår i EcoSure-programmet?

EcoSure inleder ett nära samarbete med din organisation för att verkligen förstå ditt varumärke och dess behov. Vi utformar en heltäckande strategi för varumärkesskydd som omfattar de varumärkesproblem och affärsmål som är viktigast för din organisation. EcoSures huvudfokus ligger på livsmedelssäkerhet och folkhälsa, men vi kan även hjälpa varumärken med gästupplevelsen, kvalitetskontroll, arbetsplatssäkerhet med mera. 

När vi har fastställt dina prioriterade områden, inklusive men inte begränsat till livsmedelssäkerhet, samarbetar vårt team med dig för att utforma ett unikt program som omfattar platsbesök, rapportering och analyser som anpassas efter just ditt varumärke. 

Bedömningar på enhetsnivå identifierar utmaningar och förbättringsmöjligheter. De engagerar dessutom personalen för att främja positiva förändringar. Vi paketerar och tillhandahåller även bedömningsdata i kundrapporter med insikter som kan leda till handling.

Dessa rapporter främjar förbättringar inom gästupplevelsen och kundtillfredsställelsen samt minskar riskerna – vilket är orsaken till att EcoSures kunder, enligt en intern studie, efter 4 år såg en minskning av normaliserade kritiska fynd på 16,2 %. 

EcoSure hjälper dig att:

 • fastställa prioriteringsområden för programmet
 • anpassa programmets utformning
 • utföra bedömningar på plats
 • identifiera insikter som kan leda till handling
 • rekommendera programförbättringar
 • följa bästa praxis inom livsmedelssäkerhet och minska riskerna

Viktiga komponenter i programmet för varumärkesskydd

Shield with checkmark

Bedömningar

EcoSures fältexperter utför bedömningar på plats för att erbjuda insikter i verksamheten på enhetsnivå. Besökets omfattning är flexibelt och anpassat efter dina behov, och fokus kan ligga på mer än livsmedelssäkerhet – som gästupplevelsen, varumärkesstandarder, folkhälsa, produktkvalitet och arbetsplatssäkerhet 

Clipboard with checkmarks

Insikter som kan leda till handling

Vår detaljerade datainsamling och rapportering ger insikter om den dagliga livsmedelssäkerhetsverksamheten på enhetsnivå. Rapporter, informationspaneler och företagsgranskningar på övergripande nivå ger rekommendationer om åtgärder. EcoSures team använder även branschinsikter för att ge specifika rekommendationer baserade på varumärkets behov.

2 people with checkmark shield

Utbildning och korrigerande åtgärder

Vårt program fokuserar på utbildning, rådgivning och korrigerande åtgärder på enhetsnivå. Detta skapar en medarbetarkultur som främjar säkerhet, ansvarstagande, kunskapsretention och initiativförmåga. Vi erbjuder dedikerade utbildningsbesök och åtgärdsplaner med flexibilitet i åtanke, vilket möjliggör förbättringar utan avbrott i den dagliga verksamheten 

Certificate

Bästa branschpraxis

EcoSure erbjuder oöverträffad expertis inom livsmedelssäkerhet och folkhälsa i hela världen. Vårt nära samarbete med tillsynsorgan och yrkesverksamma säkerställer att våra team håller sig uppdaterade om bästa praxis och branschtrender. Detta aktiva engagemang innebär att våra program ligger i linje med de senaste standarderna och trenderna på området och bidrar till att öka dina insikter om livsmedelssäkerheten för att ge resultat som får större effekt.

EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot Back of House, BOH Kitchen

Hur främjar EcoSure förbättringar inom livsmedelssäkerhet?

EcoSures experter har en djupgående kunskap om bästa praxis och branschstandarder inom livsmedelssäkerhet. Vi coachar och utbildar personalen på alla dina anläggningar för att se till att gästerna får en säker middagsupplevelse.

EcoSure erbjuder ett omfattande program för bedömning av livsmedelssäkerheten som hjälper dig att skydda dina kunder och ditt varumärke. Våra experter utvärderar alla kritiska aspekter av livsmedelssäkerheten, inklusive tillagningstemperaturer, förebyggande av kontaminering och menyefterlevnad, vilket hjälper dig att erbjuda säkra middagsupplevelser av hög kvalitet. EcoSure-programmet använder rådgivning på plats och datadrivna insikter för att hjälpa dina medarbetare att minska riskerna, förhindra livsmedelsburna sjukdomar och bibehålla ett rykte om att erbjuda säkerhet och kvalitet.

Vi samarbetar med dig för att ta fram anpassade bedömningskriterier som kan omfatta följande:

 • Tillagningstemperaturer: Korrekta tillagningstemperaturer är avgörande för att rätterna ska tillagas perfekt och för att minska risken för överföring av skadliga patogener.
 • Kunskaper om livsmedelssäkerhet: Vi bedömer ditt teams kunskaper om livsmedelssäkerhet och ger dem vad de behöver för att upprätthålla förstklassig kvalitet i hela verksamheten.
 • Förebyggande av kontaminering: Säkerhet börjar vid källan. Vi hjälper dig att implementera åtgärder för att förebygga kontaminering med målet att skydda dina produkter, från början till slut.
 • Dryckesstationer: Vi utvärderar din bar och dina dryckesstationer för att säkerställa att korrekta underhålls- och renlighetsrutiner följs.
 • Varm-/kylförvaring: Temperaturkontroll är avgörande. Vi verifierar att din värmehållnings- eller kylförvaringsutrustning upprätthåller rätt temperatur för att skydda livsmedlen.
 • Förberedelse och förvaring av livsmedel: Våra experter inspekterar varje steg i dina rutiner för livsmedelshantering för att säkerställa efterlevnad av säkerhetsstandarder.


Fördelarna med en strategi för varumärkesskydd

EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot

Komplett programhantering

EcoSure-teamet ansvarar för programmets utformning, implementering och dataanalys. 


EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot, Gym

Konsekventa prestationer från anställda

Vårt tillvägagångssätt fokuserar på utbildning, rådgivning och korrigerande åtgärder på enhetsnivå, vilket bidrar till att skapa en medarbetarkultur som främjar säkerhet, ansvarstagande, kunskapsretention och initiativförmåga. 

EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot, dining area

Insikter som kan leda till handling

Våra besök ger insikter om den dagliga verksamheten så att vi kan göra rekommendationer som är skräddarsydda för varumärket. 

 

Ecosure representative with customer at a hotel

Oslagbar kundupplevelse

EcoSures unika heltäckande avtalsstruktur är transparent, vilket gör det möjligt att skapa ett samverkande partnerskap och fokusera på att förbättra programmets resultat. 

Utforska EcoSures lösningar för varumärkesskydd

Läs mer om alla EcoSure-erbjudanden

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga program hittades

Visa alla EcoSure-erbjudanden

Utforska EcoSures branschsegment

Läs mer om alla EcoSure-lösningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga program hittades

Visa alla EcoSure-lösningar
Ecosure representative with customer at a hotel

Kontakta oss

EcoSure förstår livsmedelssäkerhet och är redo att hjälpa till.

Anpassade bedömningar
Insikter som kan leda till handling
Utbildning och korrigerande åtgärder
Bästa branschpraxis

Kontakta EcoSure

* visar obligatoriska fält

Om du väljer ”ja” samtycker du till att Ecolab kontaktar dig via e-post för att informera om kampanjerbjudanden, uppdateringar med mera. Om du fortfarande vill vara kund hos oss men föredrar att inte få reklammeddelanden kan du skicka in din information utan att kryssa för den här rutan.

Orolig över skydd av personuppgifter? Se vår sekretesspolicy.