iStock-697292990_aerial_winding_forest_river_550x310.jpg

Hållbarhet

Hållbara tillvägagångssätt demonstrerar miljöansvar och att företaget är fast beslutet att ha en positiv inverkan på vår planet. Kunderna ser en prioritering av hållbarheten som en allt viktigare faktor när de bedömer ett företag och EcoSure kan hjälpa dig att säkerställa att ditt varumärkes hållbarhetsrutiner implementeras korrekt på alla anläggningar.

EcoSure-programmet är inte bara utformat för att förbättra implementeringen av varumärkets hållbarhetsstandarder, utan även för att införliva dessa i en mer övergripande strategi för varumärkesskydd som täcker alla områden som är avgörande för din organisation.

EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot, dining area

Vad ingår i EcoSure-programmet?

EcoSure samarbetar med globala varumärken för att skapa en heltäckande skyddsstrategi som täcker både verksamhetsmålen och de varumärkesaspekter som är viktigast för just din organisation. Förutom att fokusera på hållbarheten hjälper EcoSure också företag med folkhälsa, gästupplevelsen, kvalitetskontroll, arbetsplatssäkerhet och mycket mer.

Vårt team tar fram ett skräddarsytt program som fokuserar på alla aspekter av varumärkesskyddet som är viktiga för din organisation. Programmet omfattar bedömningar på plats, rapporter och insiktsanalyser, relevant utbildning och heltäckande programhantering.

EcoSure är en effektiv och verkningsfull lösning för varumärkesskydd som kan hjälpa dig att uppnå verksamhetsmål som att förbättra hållbarhetsrutinerna. 

Som del av EcoSure-programmet hjälper vi dig att:

 • fastställa prioriteringsområden för programmet
 • anpassa programmets utformning
 • utföra bedömningar på plats
 • identifiera insikter som kan leda till handling
 • förbättra agerandet på enheten via effektiv utbildning och korrigerande åtgärder
 • öka hållbarheten

Viktiga komponenter i programmet för varumärkesskydd

Shield with checkmark

Bedömningar

EcoSures expertteam utför bedömningar på plats för att erbjuda insikter i den dagliga verksamheten på enhetsnivå. Bedömningarna är mångsidiga och anpassningsbara och kan fokusera på många olika områden, inklusive hållbarhet.

Clipboard with checkmarks

Insikter som kan leda till handling

EcoSures robusta datainsamlings- och rapporteringsrutiner hjälper ditt varumärke att uppnå resultat via rapporter på enhetsnivå, insiktspaneler och övergripande verksamhetsgranskningar. EcoSures team använder bedömningsdata och branschinsikter för att skräddarsy rekommendationer för just ditt varumärke.

2 people with checkmark shield

Utbildning och korrigerande åtgärder

EcoSure-programmet använder en utbildningsfokuserad strategi som främjar en medarbetarkultur med fokus på ansvarstagande, kunskapsretention och initiativförmåga. Vi erbjuder flexibla utbildningsbesök och handlingsplaner för att bidra till förbättringar utan att orsaka störningar i den dagliga verksamheten. 

Certificate

Bästa branschpraxis

EcoSure har ett nära samarbete med tillsynsmyndigheter och yrkesverksamma inom de branscher vi betjänar, vilket säkerställer att vi håller oss à jour med bästa praxis och aktuella branschtrender. Vårt aktiva engagemang innebär att EcoSure-programmen alltid är i linje med de senaste standarderna och trenderna för området och bidrar till att göra ditt hållbarhetsprogram relevant och effektivt.

EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot

Hur kan EcoSure främja hållbarhetsförbättringar?

EcoSure hjälper sina kunder att förbättra hållbarhetsarbetet i alla sina verksamheter.

EcoSure erbjuder ett heltäckande program för hållbarhetsbedömningar som är utformat för att främja ansvarstagande och hjälpa ditt varumärke att uppnå sina unika mål vad gäller hållbarhet och påverkan. Våra bedömningar omfattar viktiga hållbarhetsfaktorer som avfallshantering, energiförbrukning och vattenbesparingar. Genom att hålla utbildningar på plats och använda datadrivna insikter kan EcoSure-programmet hjälpa dina medarbetare att prioritera hållbarheten, vilket ger ett positivt intryck bland kunderna och en positiv påverkan på miljön.

Vi arbetar med ditt varumärke för att ta fram skräddarsydda bedömningskriterier som kan omfatta:

 • Kompostering: Vi utvärderar dina komposteringsrutiner på enhetsnivå och kontrollerar att de har implementerats korrekt och efterlever standarderna.
 • Avfallshantering: Våra bedömningar kan inkludera kontroll att hantering, insamling, transport och kassering av avfallsmaterial sker på ett effektivt och miljövänligt sätt.
 • Märkning av behållare: Vi kontrollerar att behållare märks på ett intuitivt och effektivt sätt som gör det enkelt för alla att återvinna och hantera avfall.
 • Återvinning: VI hjälper dig att säkerställa att verksamhetens återvinningsrutiner uppfyller företagets regelverk och minskar miljöavtrycket.
 • Energiförbrukning: Vi kan utvärdera din energianvändning för att identifiera möjligheter att effektivisera, spara eller övergå till förnybara energikällor på sätt som uppfyller dina standarder och rutiner.
 • Vattenanvändning: Våra experter utvärderar din vattenanvändning och identifierar möjligheter att minska förbrukningen och den miljömässiga påverkan i enlighet med dina standarder och krav.

Lär dig mer om våra digitala erbjudanden


Fördelarna med en strategi för varumärkesskydd

EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot

Komplett programhantering

EcoSure-teamet ansvarar för programmets utformning, implementering och dataanalys. 


EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot, Gym

Konsekventa prestationer från anställda

Vårt tillvägagångssätt fokuserar på utbildning, rådgivning och korrigerande åtgärder på enhetsnivå, vilket bidrar till att skapa en medarbetarkultur som främjar säkerhet, ansvarstagande, kunskapsretention och initiativförmåga. 

EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot, dining area

Insikter som kan leda till handling

Våra besök ger insikter om den dagliga verksamheten så att vi kan göra rekommendationer som är skräddarsydda för varumärket. 

 

Ecosure representative with customer at a hotel

Oslagbar kundupplevelse

EcoSures unika heltäckande avtalsstruktur är transparent, vilket gör det möjligt att skapa ett samverkande partnerskap och fokusera på att förbättra programmets resultat. 

Utforska EcoSures lösningar för varumärkesskydd

Läs mer om alla EcoSure-erbjudanden

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga program hittades

Visa alla EcoSure-erbjudanden

Utforska EcoSures branschsegment

Läs mer om alla EcoSure-lösningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga program hittades

Visa alla EcoSure-lösningar
Ecosure representative with customer at a hotel

Kontakta oss

EcoSure förstår sig på hållbarhet och är redo att hjälpa till.

Anpassade bedömningar
Insikter som kan leda till handling
Utbildning och korrigerande åtgärder
Bästa branschpraxis

Kontakta EcoSure

* visar obligatoriska fält

Om du väljer ”ja” samtycker du till att Ecolab kontaktar dig via e-post för att informera om kampanjerbjudanden, uppdateringar med mera. Om du fortfarande vill vara kund hos oss men föredrar att inte få reklammeddelanden kan du skicka in din information utan att kryssa för den här rutan.

Orolig över skydd av personuppgifter? Se vår sekretesspolicy.