Woman standing in front of digital charts

enVision™

365 Process Intelligence

enVision är en processintelligensplattform som gör det möjligt för er som Laundry Managers att övervaka de viktiga tvättparametrarna 365 dagar per år och använda er av processinsikter för att kontrollera textilkvaliteten bättre. Användning av enVision ger transparens och möjlighet att minska verksamhetskostnaderna, samt förbättra anläggningens produktivitet. Oavsett hur många bollar du har i luften kommer vårt tvätthanteringssystem hjälpa dig att nå nya höjder med plattformen enVision™ 365 Process Intelligence. Det har aldrig varit enklare att ta full kontroll över tvättprocesserna och förbättra verksamhetsresultaten.

Huvudegenskaper

  • Larm i realtid
  • Processvalidering 
  • Automatisk kostnadskontroll
  • Datakonsolidering för flera anläggningar
  • Automatisk rapportdistribution 

Liknande program

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade programsidor hittades.