1. Hem
  2. Våra lösningar
  3. Vi erbjuder
  4. EOP max² värmeväxlare

EOP max² värmeväxlare
Den naturliga efterföljaren till den framgångsrika EOP-modellen

EOP max² är en värmeväxlare som är utformad för att uppnå hög värmeåtervinningseffekt och hantera kraftigt förorenat vatten. Den använder en serie av roterande skivor för att maximera värmeväxlingsytan och förhindra att ansamlingar byggs upp från det smutsiga utflödet. Rent och smutsigt vatten separeras fullständigt av ytor av rostfritt stål. EOP max² särskiljer sig med sin höga effektivitet på 65–75 %, sina låga underhållskostnader och sin stora flexibilitet tack vare möjligheten att byta ut enskilda skivor.

Huvudsakliga EGENSKAPER
  • Rotor med flera tätningsförsedda skivor
  • Inställbar hastighet med växelriktarstyrd acceleration
  • Minsta möjliga tryckfall i primärkretsen tack vare pumpverkan
  • Använder självtryck
  • Lågt tryckfall i sekundärkretsen, fullt galvaniserad rotor
  • Hög rotationshastighet

För ytterligare information, vänligen ladda ner databladet för EOP max²

Liknande erbjudanden

Liknande erbjudanden visas nedan:

Our search returned no results.