Energy Optimizer Max² 


Den naturliga efterföljaren till den framgångsrika EOP-modellen

Energy Optimizer Max² är en värmeväxlare som är utformad för att uppnå hög värmeåtervinningseffekt och hantera kraftigt förorenat vatten. Den använder en serie roterande skivor för att maximera värmeväxlingsytan och förhindra att ansamlingar byggs upp från det smutsiga utflödet. Rent och smutsigt vatten separeras fullständigt av ytor av rostfritt stål. EOP max² särskiljer sig med sin höga effektivitet på 65–75 %, sina låga underhållskostnader och sin stora flexibilitet tack vare möjligheten att byta ut enskilda skivor.

Huvudegenskaper

  • rotor med flera tätningsförsedda skivor
  • inställbar hastighet med växelriktarstyrd acceleration
  • lägsta möjliga tryckfall i primärkretsen tack vare pumpverkan
  • använder självtryck
  • lågt tryckfall i sekundärkretsen, fullt galvaniserad rotor
  • hög rotationshastighet

För mer information, ladda ner faktabladet för Energy Optimizer Max²

Relaterad utrustning

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterad utrustning hittades.