Energy Optimizer Plus

Energy Optimizer Max² Plus 


Värmeväxlare

Energy Optimizer Max² Plus är en nyckelfärdig lösning, framtagen för att ge högeffektiv värmeåtervinning, hantera kraftigt förorenat vatten, samt kontrollera effektivitet och besparingar via inbyggda sensorer. Energy Optimizer Max² Plus använder roterande skivor i serie för att maximera värmeväxlingsytan och förhindra att ansamlingar byggs upp från det smutsiga utflödet. Rent och smutsigt vatten är helt åtskilda av ytor i rostfritt stål.

Huvudegenskaper

  • synkronisering av rent och smutsigt vatten (tid och volym)
  • temperatur- och tryckgivare
  • förmonterad sats för anslutning av rent vatten säkerställer korrekt installation
  • flera språkalternativ och enkel anpassning på plats
  • pekskärm på 7 tum med användarvänlig grafik finns som tillval
  • ändrörsinstallation finns som tillval

För mer information, ladda ner faktabladet för Energy Optimizer Max² PLUS

Relaterad utrustning

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterad utrustning hittades.