3_6734_512_Retail_Floor_Trolley

Golvvård

Vi förstår att det är extremt viktigt för hur kunder och anställda uppfattar er butik att bibehålla renligheten och utseendet på era golv. Ecolab har ett komplett utbud av golvvårdssystem som anpassas efter era behov. Varje produkt är framtagen för att lösa ett specifikt problem - alla är bevisligen välfungerande.

Effektiv leverans av utmärkta första intryck

Med mycket fottrafik under dagarna är det viktigt att alltid hålla era golv rena. Vårt system för golvrengöring kommer hjälpa er, era kunder och era anställda att ha en ständigt säker och ren miljö.

Kundnöjdhet

  • Bevisade lösningar som håller golven skinande och rena varje dag.

Effektiv drift

  • Innovativa lösningar hjälper till att minimera avbrott och förbättra de anställdas produktivitet.

Säkerhet

  • Utspädningssystem som minimerar personalens kontakt med kemikalier.

Ecolabs service och utbildning

  • Regelbunden service och utbildning på plats bidrar till att de bästa golvvårdsmetoderna bibehålls.