ECOLAB EVERYDAY-programmet

SNABBARE CHECKLISTOR OCH ÖKAD EFTERLEVNAD
ECOLAB EVERYDAY automatiserar de checklistor som används i samband med livsmedelssäkerhet och inkluderar uppgifter från källor som livsmedelssäkerhetsrevisioner, hälsomyndighetsinspektioner samt användning av produkter för rengöring och sterilisering. Detta underlättar komplexa restaurangrutiner och skyddar mot unika rengöringsutmaningar, samtidigt som arbetet går snabbare och informationen blir mer lättillgänglig och korrekt.


TEKNIK I KOMBINATION MED SERVICE
ECOLAB EVERYDAY är en innovativ, datadriven teknisk lösning som stöds av våra livsmedelssäkerhetsexperter. Med ECOLAB EVERYDAY kan vi analysera data från flera olika källor och hjälpa verksamheter att identifiera vilka restauranger som löper hög risk för livsmedelssäkerhetsproblem. Handlingsplaner tas sedan fram för att ge relevant utbildning och etablera välfungerande rutiner för platser med hög risk.


FÖRENKLA DRIFTEN OCH GE ÖVERBLICK
ECOLAB EVERYDAY kombinerar digitala checklistor, fjärrstyrd temperaturhantering och push-aviseringar för att ge snabb och enkel tillgång till information och en heltäckande överblick över livsmedelssäkerheten i din verksamhet.


Kay Protect Employee with manager looking at tablet together.

Premiär för ECOLAB EVERYDAY

ECOLAB EVERYDAY använder teknik för att underlätta övervakningen av risker som rör livsmedelssäkerheten och erbjuder en unik kombination av datainsamling, analys och serviceåtgärder, vilket bildar ett komplett program som går bortom enbart riskövervakning.

LIVSMEDELSSÄKERHET

  • Förbättra efterlevnaden av checklistor
  • Förbättra checklistornas riktighet

BESPARINGAR

  • Mindre restaurangtid går åt till att fylla i checklistor
  • Mindre tid går åt till att se över checklistor

ENKELHET

  • Lätt att använda
  • Intuitiv rapportering förenklar verksamhetsdriften
  • Automatisk hantering av organisationens hierarki

VIDEOGALLERI

 Digitala checklistor
 Dataflöden
Integrerad service
Rapporteringsaviseringar

ECOLAB EVERYDAY jämfört med manuell 
temperaturmätning

Varje dag lägger restaurangpersonal timmar på att mäta och dokumentera temperaturen på den mat de serverar sina kunder. Ju mer tid som tillbringas med att fylla i checklistor desto mindre finns kvar för andra uppgifter. Se hur ECOLAB EVERYDAY kan förbättra effektiviteten i köket.