Gratis checklistor för COVID-19

Under en global pandemi då kunderna är särskilt oroliga för risker i köket, behövs ett effektivt skydd som inte gör processerna mer komplicerade. KAY® PROTECT™ erbjuder hantering av checklistor med åtgärder och gratis checklisterutiner för COVID-19 när det är dags att öppna igen, för att säkerställa livsmedelssäkerhet och hälsosamma miljöer.

Om du vill ha mer information kan du kontakta din Ecolab-representant.

KAY PROTECT-PROGRAMMET

SNABBARE CHECKLISTOR OCH ÖKAD EFTERLEVNAD
KAY PROTECT automatiserar de checklistor som används i samband med livsmedelssäkerhet och inkluderar uppgifter från källor som livsmedelssäkerhetsrevisioner, hälsomyndighetsinspektioner samt användning av produkter för rengöring och sterilisering. Detta underlättar komplexa restaurangrutiner och skyddar mot unika rengöringsutmaningar, samtidigt som arbetet går snabbare och informationen blir mer lättillgänglig och korrekt.


TEKNIK I KOMBINATION MED SERVICE
KAY PROTECT är en innovativ, datadriven teknisk lösning som stöds av våra livsmedelssäkerhetsexperter. Med KAY PROTECT kan vi analysera data från flera olika källor och hjälpa verksamheter att identifiera vilka restauranger som löper hög risk för livsmedelssäkerhetsproblem. Handlingsplaner tas sedan fram för att ge relevant utbildning och etablera välfungerande rutiner för platser med hög risk.


FÖRENKLA DRIFTEN OCH GE ÖVERBLICK
KAY PROTECT kombinerar digitala checklistor, fjärrstyrd temperaturhantering och push-aviseringar för att ge snabb och enkel tillgång till information och ge en heltäckande överblick över livsmedelssäkerheten i din verksamhet.


Kay Protect TR & Manager

PRESENTATION AV KAY PROTECT

KAY PROTECT använder teknik för att göra det lättare att övervaka livsmedelssäkerhetsrisker och erbjuder en unik kombination av datainsamling, analyser och serviceåtgärder, vilket ger ett komplett system som är särskilt utformat för att göra mer än bara övervaka risker inom livsmedelssäkerhet.

LIVSMEDELSSÄKERHET

  • Förbättra efterlevnaden av checklistor
  • Förbättra checklistornas riktighet

BESPARINGAR

  • Mindre restaurangtid går åt till att fylla i checklistor
  • Mindre tid går åt till att se över checklistor

ENKELHET

  • Lätt att använda
  • Intuitiv rapportering förenklar verksamhetsdriften
  • Automatisk hantering av organisationens hierarki
Digitala checklistor
Checklist
Dataflöden
Dataflöden
Integrerad service
Integrated Services
Rapporteringsaviseringar
Reporting

KAY PROTECT GENTEMOT MANUELL 
TEMPERATURMÄTNING

Varje dag lägger restaurangpersonal timmar på att mäta och dokumentera temperaturen på den mat de serverar sina kunder. Ju mer tid som tillbringas med att fylla i checklistor desto mindre finns kvar för andra uppgifter. Se hur Kay Protect kan förbättra effektiviteten i köket.