Klercide™ Isolator Cleaning Tool and Pads

Klercide™ Isolator Cleaning Tool and Pads

Ecolab Klercide™ Isolator Cleaning Tool and Cleaning Pads är specialdesignade för isolatorer, rengöring av laminära flödesskåp och andra renrumsutrymmen där åtkomst är begränsad.

Egenskaper och fördelar

Klercide™ Isolator Cleaning Tool 

  • Helt autoklaverbar.
  • Tillverkad av rostfritt stål typ 316 med 600 mm räckvidd.
  • Färdigbehandlad för renrum, dubbelförpackad och steriliserad med gammastrålning.

Klercide™ Isolator Cleaning Pads

  • Pads med nanopartiklar gjorda av antingen 100 % polyester eller ett polyester- och cellulosablandat material.
  • Förpackningen är enkel att öppna, även med handskar.
  • Färdigbehandlade för renrum, enskilt dubbelförpackade och steriliserade med gammastrålning.
Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.