Klerwipe™ Sterile Dry Wipes

Klerwipe™ Sterile Dry Wipes for Cleanrooms

Ecolab Klerwipe™ Sterile Dry Wipes finns tillgängliga i flera olika storlekar och förpackningsalternativ. De kommer förpackade och steriliserade med gammastrålning.
Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Life Sciences Pharma Brochure

Hitta dina specifika renrumsbehov med våra heltäckande anläggningslösningar

Vårt erfarna och välutbildade Life Sciences-team erbjuder kompletta rengörings- och desinfektionsprogram, med stöd av den globala ledaren inom sanering,

Klerwipe™ Sterile Dry Wipes

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade produkter hittades

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.