Hotel employee looking at On-Demand Digital Training with an Ecolab Expert

Digital utbildning på begäran

Enkel tillgång till viktig kunskap och kompetens för arbetare på frontlinjen.

Digital utbildning på begäran från Ecolab bemöter dagens arbetsutmaningar och högre renlighetsnivåer genom aktivitetsbaserad utbildning som är tillgänglig 24/7 på alla enheter. Digital utbildning på begäran är tillgänglig för segmenten restaurang och storkök, boende, anläggningar och äldrevård.

Utbildning du kan lita på

Hjälp medarbetarna att kontinuerligt uppnå rengöringsresultat som garanterar oslagbara upplevelser för gäster, boende eller besökare. Hjälp verksamheten att hantera viktiga arbetsutmaningar och uppnå operativ effektivitet.

Lättillgänglig, fokuserad utbildning

 1. Videor på i genomsnitt 3 minuter
 2. Fokus på felsökning, föreskrifter och säkerhet
 3. Tillgänglig på engelska och spanska
 4. Tillgänglig via valfri smart enhet

Exempel på utbildningsämnen

 1. Rengöring och desinficering
 2. Livsmedelssäkerhet
 3. Folkhälsa och förebyggande av infektioner
 4. Policyer och utrustningsanvändning

En enkel, flexibel metod

 1. Uppgiftsbaserad utbildning
 2. Lektioner arrangeras efter utbildningsresultat
 3. Möjlighet att tilldela kurser till användare och grupper
 4. Tillgång till ett hjälpteam i realtid

Utbilda och vidareutbilda medarbetarna

 1. Prenumerera per månad eller år
 2. Skanna och dela QR-koden
 3. Titta på utbildningsvideor och hitta stöd i appen 


Vi erbjuder resultat som får verksamheten att blomstra

Shield with checkmark

Säkerhet

Skydda medarbetarna, gästerna och de boende genom att följa bästa praxis för desinficering och sterilisering samt korrekt användning av produkter och utrustning.

Seal with checkmark

Varumärkesskydd

Skydda företagets rykte genom att upprätthålla konsekventa renlighetsstandarder och minska risken för infektioner, livsmedelsburna sjukdomar och andra risker inom livsmedelssäkerhet och folkhälsa. 

Stopwatch

effektivitet

Optimera effektiviteten i verksamheten med konsekvent utbildning och löpande support för att upprätthålla efterlevnad av standarder och minska effekterna av personalomsättning.

 


Utbildning anpassad efter dina behov

Digital utbildning på begäran för hotell

Digital utbildning på begäran för restauranger

Referenser

* National Restaurant Associations State of the Industry-rapport för 2023