OxyGuard™40

40°C lösning för hotelltextilier

OxyGuard40 är ett kommersiellt tvättprogram, särskilt framtaget för att uppnå exceptionell vithet, skydd av textilier, minskad energiförbrukning och ökad hållbarhet. Det är ett patentsökt program som möjliggör tvätt vid låg temperatur (40 °C) tack vare förbättrad kemikalieanvändning och längre kontakttid.  

Ecolab har goda kunskaper om den kommersiella tvätterimarknaden för hotellbranschen och de krav som ställs på tvätterierna att leverera utmärkta resultat, samtidigt som hållbara produkter används. OxyGuard40-programmet är det första i sitt slag på marknaden som tilldelats Ecolabel-certifieringen, vilket gör det marknadsledande inom miljömässig hållbarhet. Programmet minskar vatten- och energiförbrukningen under tvättprocessen med upp till 30 procent, eftersom mindre ånga och vatten krävs för att tvätta i låga temperaturer.

Huvudegenskaper

  • Fantastisk vithetsgrad under hela textilens livstid.
  • Lägsta driftskostnaderna, längsta livstiden för textilier.
  • Högsta möjliga hållbarhetsstandarder.
  • Registrerad EU Ecolabel-produkt.

Ladda ner broschyren om OxyGuard40 för mer information

Hilton logo

Ecolab hjälper Hilton-hotell i Prag att spara

Bakgrunden till OxyGurd40-lösningen

2018 lanserade Hilton sina nya Travel with Purpose 2030-mål i syfte att bli den första stora hotellkedjan som implementerade de vetenskapsbaserade mål för koldioxidminskning som godkänts av initiativet Science Based Targets. Som en del av de ambitiösa hållbarhetsmålen de satt för sina hotell förband sig Hilton att fördubbla sina investeringar inom social påverkan och att halvera sitt miljöavtryck genom ansvarsfull hotellverksamhet i hela värdekedjan.

Ecolab samarbetade med Hilton och förändrade deras tvättprocesser helt. Framgångsrik implementering av den registrerade EU Ecolabel-tvättlösningen för låga temperaturer, OxyGuard40, bidrog till att minska vatten- och energiförbrukningen på Hiltons Prag-hotell och främja hållbarhetsmålen.

Fler länkar och referenser 

Liknande program

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade programsidor hittades.